Đề thi kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm 2018 - TH Trần Thới 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 năm 2018 môn lịch sử và địa lý có đáp án chi tiết trường tiểu học Trần Thới 2, huyện Cái Nước.

Đề thi kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm 2018 - TH Trần Thới 2

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :

I - Lịch sử: (5 điểm)

Câu 1: Quân giải phóng tiến công vào Sứ quán Mĩ ở Sài Gòn Tết Mậu Thân năm : (0,5 điểm)

A. 1966

B. 1967

C. 1968

D. 1969

Câu 2: Lá cờ cách mạng bay trên Dinh Độc Lập, đất nước được thống nhất vào giờ phút lịch sử nào ?(0,5 điểm)

A. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1973.

B. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1974.

C. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975.

D. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1976.

Câu 3: Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: (2 điểm)

(thống nhất; nhân dân; bầu cử, cả nước)

Ngày 25 - 4 - 1976, ....................................................................................................ta vui mừng, phấn khởi đi ................................................................................. Quốc hội chung cho ...................................................................... Kể từ đây, nước ta có Nhà nước  ...............................................................................................                                       

Câu 4: Ta mở đường Trường Sơn vào thời gian nào ? Mục đích gì ? (1 điểm)

Câu 5: Tại sao nói: “Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? (1 điểm)

II - Địa lí: (5 điểm)

Câu 1: Đặc điểm chính của địa hình nước ta là: (0,5 điểm)

A.

¼ diện tích là đồi ¼   diện tích là đồng bằng.

B.

¾ diện tích là đồi  ¼diện tích là đồng bằng.

C.

¼diện tích là đồi  ¾ diện tích là đồng bằng.

D.

¾ diện tích là đồi  ¾diện tích là đồng bằng.

Câu 2: Các nước láng giềng của Niệt Nam là: (0,5 điểm)

A.

Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

B.

Ấn Độ, Cam-pu-chia, Lào.

C.

Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

D.

Ấn Độ, Lào, Trung Quốc.

Câu 3: Dân cư châu Phi chủ yếu là người: (0,5 điểm)

A.

Da trắng

B.

Da vàng

C.

Da đen

D.

cả 3 ý đều đúng

Câu 4: Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: (2 điểm)                                                  

            (có 4 đại dương; độ sâu; Ấn Độ Dương; Thái Bình Dương)

Trên trái đất ..................................................................................đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, ................................................................................và Bắc Băng Dương.........................................................................là đại dương có diện tích và ............................................................................trung bình lớn nhất.

Câu 5: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo ? (1,5 điểm)

Đáp án đề thi kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm 2018 - TH Trần Thới 2

Môn: Lịch sử

Câu

1

2

Ý đúng

C

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3: Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: (2 điểm)

(thống nhất; nhân dân; bầu cử, cả nước)

Ngày 25 - 4 - 1976, nhân dân ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.

Câu 4: Ta mở đường Trường Sơn vào thời gian nào ? Mục đích gì ? (1điểm)

Ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn. Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,...cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Câu 5: Tại sao nói: “Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? (1 điểm)

Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.

Môn: Địa lí

Câu

1

2

3

Ý đúng

B

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 4: Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: (2 điểm)     

            (có 4 đại dương; độ sâu; Ấn Độ Dương; Thái Bình Dương)

Trên trái đất có 4 đại dương đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

Câu 5: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo ? (1,5  điểm)

Trả lời:

Khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo vì:

Có đồng  bằng rộng lớn, đất đai phù sa màu mở. Khí hậu gió mùa nóng ẩm. Người dân cần cù có nhiều kinh nghiệm trong lao động sản xuất...

Theo TTHN

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm 2018 - TH Trần Thới 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247