Đề thi kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Ấp 6 Bàu Đồn

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2018 trường tiểu học ấp 6 Bàu Đồn có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Ấp 6 Bàu Đồn

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5điểm)  

A. 5 đơn vị

B. 5 phần trăm              

C. 5 chục               

D. 5 phần mười

Câu 2:  Số 2 được viết dưới dạng phân số là: (1điểm)

A.   1/2

B.   2/2

C.   3/2

D.   4/2

Câu 3: 5840g = …. kg (0,5điểm)  

A. 58,4kg                

B. 5,84kg                    

C. 0,584kg              

D. 0,0584kg

Câu 4:                5% của 120 là:

A. 0,06                           B. 0,6                  C. 60                      D. 6

Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút          

B. 20 phút               

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?: (1 điểm)

A. 150%                 

B. 15%                 

C. 1500%                        

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (2 điểm)  

A. 150 m3                 

B. 125 m3                   

C. 100 m3                        

D. 25 m3

Câu 8: Tìm y, biết: (1 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8                     b) 21,22 + 9,072  + 24,72 : 12 = y : 2

Câu 9: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ? (1điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 đ)

Đáp án đề thi kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Ấp 6 Bàu Đồn

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

D

A

B

A

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

2 điểm

Câu 8: Tìm y, biết: (1 điểm) 

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

    34,8 : y = 10

     y = 34,8 : 10

     y = 3,48

b) 21,22 + 9,072  + 24,72 : 12 = y : 2

   21,22 +  90,72  +  2,06 = y : 2

   114 = y: 2

   y = 114 x 2

   y = 228

  Câu 9: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ ? (1điểm)

Bài giải

Thời gian xe máy đi hết quảng đường AB là:

9 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc trung bình của xe máy là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

     Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

 a) Diện tích  thửa ruộng hình chữ nhật đó ?

 b) Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ? (1 điểm)

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

120  90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số tạ thóc là:        10800 : 100  15 = 1620 (kg) = 1,62 ( tấn )

                       Đáp số: a) 10800m2; b) 1,62 tấn                         

 

 

 

 

 

Theo TTHN

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Ấp 6 Bàu Đồn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247