Đề thi kì 2 môn Anh lớp 10 - THPT Phan Bội Châu 2020

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2019 - 2020 môn tiếng Anh lớp 10 trường THPT Phan Bội Châu, tỉnh Quảng Bình.

Đề thi kì 2 môn Anh lớp 10 - THPT Phan Bội Châu 2020

11. If I had studied harder, I the exam.

A. would have passed          B. would pass         C. will pass          D. passed

12. it rains heavily, our crops will be seriously damaged.

A. Unless            B. If         C. If only               D. Should

13. Cuc Phuong is first national park to be established in Vietnam.

A. a               B. an          C. the         D. no article

De thi ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Phan Boi Chau 2020

De thi ki 2 mon Anh lop 10 - THPT Phan Boi Chau 2020

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Anh lớp 10 - THPT Phan Bội Châu 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!