Đề thi kì 2 môn Anh lớp 6 - Bắc Ninh 2019

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm môn tiếng Anh lớp 6 của phòng GD Bắc Ninh năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 môn Anh lớp 6 - Bắc Ninh 2019

A. Choose the best option (A, B, C or D) to complete the passage. (1m)

Minh's uncle is an engineer Every morning, he gets up at 7.00 and goes work by motorbike. He usually (2) breakfast and lunch at work. Sometimes he goes out to have lunch with his friends. His favorite sports is soccer. He always watches (3) on TV. Every Sunday, he plays soccer (4) Minh and friends in the park.

De thi ki 2 mon Anh lop 6 - Bac Ninh 2019

De thi ki 2 mon Anh lop 6 - Bac Ninh 2019

Đáp án đề thi kì 2 môn Anh lớp 6 - Bắc Ninh 2019

De thi ki 2 mon Anh lop 6 - Bac Ninh 2019

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Anh lớp 6 - Bắc Ninh 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!