Đề thi kì 2 môn Địa lớp 10 - Sở GD và ĐT Quảng Nam năm 2022

Cập nhật Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 10 môn Địa lí năm 2022 Sở GD và ĐT Quảng Nam, đề chính thức gồm 2 câu tự luận như sau:

Đề thi kì 2 môn Địa lớp 10 - Sở GD và ĐT Quảng Nam năm 2022

Câu 1: Ngành Đồng nghiệp nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong cuộc cách mạng kĩ thuật?

A. Hóa chất

B. Bet - may

C, Cg khí.

D. Thực phẩm

De thi ki 2 mon Dia lop 10 - So GD va DT Quang Nam nam 2022

De thi ki 2 mon Dia lop 10 - So GD va DT Quang Nam nam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Địa lớp 10 - Sở GD và ĐT Quảng Nam năm 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247