Đề thi kì 2 môn Hóa 10 năm học 2021 - 2022 Sở GD và ĐT Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Hóa Học lớp 10 Sở GD và ĐT Quảng Nam năm học 2021 - 2022 chi tiết như sau:

Đề thi kì 2 môn Hóa 10 năm học 2021 - 2022 Sở GD và ĐT Quảng Nam

Câu 14: Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen?

A. Tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim.

B. Đều có 7 clectron ở lớp ngoài cùng

C. Đều là chất khí ở điều kiện thường.

Đ, Đều có tính oxi hóa minh.

De thi ki 2 mon Hoa 10 nam hoc 2021 - 2022 So GD va DT Quang Nam

De thi ki 2 mon Hoa 10 nam hoc 2021 - 2022 So GD va DT Quang Nam

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Hóa 10 năm học 2021 - 2022 Sở GD và ĐT Quảng Nam

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!