Đề thi kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 - THPT Nguyễn Văn Tố

Đề kiểm tra đánh giá cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 môn Toán khối lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Tố, Nghệ An.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 - THPT Nguyễn Văn Tố

Câu 19,Tim tọa độ vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua 2 điểm A(-3;3) và B(4 34).

A. (-1:7)        B. (7:1)       C. (-1:2)        D. (1 : 2)

Câu 20. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(2;-1) và B(1;3)

Câu 21. Cho đường thẳng d có phương trình: y=-1-31 . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d?

De thi ki 2 mon Toan lop 10 nam 2021 - THPT Nguyen Van To

De thi ki 2 mon Toan lop 10 nam 2021 - THPT Nguyen Van To

De thi ki 2 mon Toan lop 10 nam 2021 - THPT Nguyen Van To

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2021 - THPT Nguyễn Văn Tố

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!