Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - TH Vạn Yên

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019 của trường tiểu học Vạn Yên, Mê Linh có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - TH Vạn Yên

Câu 4. Điền số thích hợp vào chổ chấm: (1 điểm)

a, 5 x 3 =………….                         14  : 2 = ............

b, Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là:…………

Câu 5:  30 + 50 … 20 + 60. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: ( 0,5 điểm)

A. <                   B. >                         C. =                        D. không có dấu nào

II.  Tự luận: ( 6 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

 465 + 213               857 – 432                456 – 15              234 + 235

De thi ki 2 mon Toan lop 2 nam 2019 - TH Van Yen

Đáp án đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - TH Vạn Yên

De thi ki 2 mon Toan lop 2 nam 2019 - TH Van Yen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - TH Vạn Yên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247