Đề thi kì 2 môn Toán lớp 4 - TH Nga Tiến năm 2019 (có đáp án)

Các em cùng tham khảo đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Nga Tiến năm học 2018 - 2019, có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 4 - TH Nga Tiến năm 2019 (có đáp án)

Câu 4 (1điểm).  Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 250 ki-lô-gam giấy vụn. Lớp 4A thu gom được  nhiều hơn lớp 4B là 20 ki-lô-gam giấy vụn. Hỏi lớp 4A thu gom được nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?

   A.   125kg                  B.135kg                      C.   230kg                     D. 270kg

De thi ki 2 mon Toan lop 4 - TH Nga Tien nam 2019 (co dap an)

De thi ki 2 mon Toan lop 4 - TH Nga Tien nam 2019 (co dap an)

De thi ki 2 mon Toan lop 4 - TH Nga Tien nam 2019 (co dap an)

De thi ki 2 mon Toan lop 4 - TH Nga Tien nam 2019 (co dap an)

Đáp án đề thi kì 2 môn Toán lớp 4 - TH Nga Tiến năm 2019 (có đáp án)

De thi ki 2 mon Toan lop 4 - TH Nga Tien nam 2019 (co dap an)

De thi ki 2 mon Toan lop 4 - TH Nga Tien nam 2019 (co dap an)

De thi ki 2 mon Toan lop 4 - TH Nga Tien nam 2019 (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Toán lớp 4 - TH Nga Tiến năm 2019 (có đáp án)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!