Đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2024 - Quận Cầu Giấy (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 9 của phòng GD quận Cầu Giấy, Hà Nội có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2024 - Quận Cầu Giấy

Câu IV. (3,0 điểm)

Cho đường tròn (O; R). Qua điểm A nằm ngoài đường tròn, vẽ đường thẳng d không đi qua O cắt đường tròn tại hai điểm M và N (M nằm giữa A và N). Vẽ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là hai tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của MN.

1) Chứng minh 4 điểm A, B, O, H cùng thuộc một đường tròn.

2) Chứng minh AB2 = AM. AN

3) Qua M vẽ đường thẳng song song với AC cắt BC tại P. Đường thẳng NP cắt AC tại I. Chứng minh rằng BHM = BPM và I là trung điểm của AC.

De thi ki 2 mon Toan lop 9 nam 2024 - Quan Cau Giay (Co dap an)

Đáp án đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2024 - Quận Cầu Giấy

De thi ki 2 mon Toan lop 9 nam 2024 - Quan Cau Giay (Co dap an)

De thi ki 2 mon Toan lop 9 nam 2024 - Quan Cau Giay (Co dap an)

De thi ki 2 mon Toan lop 9 nam 2024 - Quan Cau Giay (Co dap an)

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2024 - Quận Cầu Giấy (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247