Đề thi kì 2 môn Vật Lý 10 năm học 2021 - 2022 THPT Phú Thái

Trường THPT Phú Thái, Hải Dương tổ chức thi cuối học kì 2 năm học 2021 - 2022, môn Lý cho học sinh khối 11 chi tiết dưới đây, các em cũng tham khảo:

Đề thi kì 2 môn Vật Lý 10 năm học 2021 - 2022 THPT Phú Thái

Câu 6. Trong các câu sau đây câu nào là sai?Động năng của vật không đổi khi vật

A. chuyển động tròn đều.

B. chuyển động công đều.

C. chuyển động thẳng đều.

D, chuyển động với gia tốc không đổi.

De thi ki 2 mon Vat Ly 10 nam hoc 2021 - 2022 THPT Phu Thai

De thi ki 2 mon Vat Ly 10 nam hoc 2021 - 2022 THPT Phu Thai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Vật Lý 10 năm học 2021 - 2022 THPT Phú Thái

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!