Đề thi kì 2 THPT Bưng Riêng lớp 10 môn Toán 2022

Đề thi cuối kì 2 THPT Bưng Riêng lớp 10 môn Toán năm 2021-2022 được Tuyensinh247.com cập nhật tại đây:

Đề thi kì 2 THPT Bưng Riêng lớp 10 môn Toán 2022

Câu 7. Xác địnhtâm và bán kính của đường tròn có phương trình (x-2) +(y+3) = 4.

A. Tâm I(-2;-3),bán kính R= 4.

B. Tâm I(-2;3), bán kính R=2.

C. Tâm I(2;-3),bán kính R=4.

D. Tâm I(2;-3), bán kính R = 2.

De thi ki 2 THPT Bung Rieng lop 10 mon Toan 2022

De thi ki 2 THPT Bung Rieng lop 10 mon Toan 2022

De thi ki 2 THPT Bung Rieng lop 10 mon Toan 2022

De thi ki 2 THPT Bung Rieng lop 10 mon Toan 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 THPT Bưng Riêng lớp 10 môn Toán 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247