Đề thi kì 2 tỉnh Quảng Nam lớp 10 môn Sinh 2022

Đề thi học kì 2 Sở GDĐT Quảng Nam lớp 10 môn Sinh học 2021-2022 gồm 22 câu hỏi như sau:

Đề thi kì 2 tỉnh Quảng Nam lớp 10 môn Sinh 2022

Câu 7: Khi nói về vi sinh vật, đặc điểm nào sau đây không đúng?

A. Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, nhìn rõ dưới kính hiển vĩ.

B. Vi sinh vật rất đa dạng nhưng lại có khu phân bố hẹp.

C. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực,

D. Vi sinh vật có khả năng hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh.

De thi ki 2 tinh Quang Nam lop 10 mon Sinh 2022

De thi ki 2 tinh Quang Nam lop 10 mon Sinh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 tỉnh Quảng Nam lớp 10 môn Sinh 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!