Đề thi KSCL lớp 9 năm 2021 môn Tổng hợp - Sở GD Hưng Yên

Tham khảo dưới đây đề thi khảo sát chất lượng khối lớp 9 năm học 2020 - 2021 môn Tổng hợp của Sở GD Hưng Yên mới thi sáng ngày 10/4/2021.

Đề thi KSCL lớp 9 năm 2021 môn Tổng hợp - Sở GD Hưng Yên

Câu 27: Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Chính quyền cách mạng non trẻ.

B. Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá.

C. Hơn 90% dân số không biết chữ.

D. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành.

Lưu ý: đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi KSCL lop 9 nam 2021 mon Tong hop - So GD Hung Yen

De thi KSCL lop 9 nam 2021 mon Tong hop - So GD Hung Yen

De thi KSCL lop 9 nam 2021 mon Tong hop - So GD Hung Yen

De thi KSCL lop 9 nam 2021 mon Tong hop - So GD Hung Yen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL lớp 9 năm 2021 môn Tổng hợp - Sở GD Hưng Yên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247