Đề thi KSCL tháng 10 môn Văn lớp 9 - Trường THCS Hương Lâm 2020

Các em học sinh cùng luyện đề thi KSCL tháng 10 môn Văn lớp 9 của Trường THCS Hương Lâm 2020 được cập nhật dưới đây.

Đề thi KSCL tháng 10 môn Văn lớp 9 - Trường THCS Hương Lâm 2020

a) Xác định phương thức biểu đạt chính của ngữ liệu trên?

b) Đặt một nhan đề phù hợp cho ngữ liệu?

c) Tìm lời dẫn trực tiếp có trong ngữ điệu trên?

d) Xác định và nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ trong câu : Âm nhạc là một người bạn thủy chung, biết chia sẻ?

De thi KSCL thang 10 mon Van lop 9 - Truong THCS Huong Lam 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL tháng 10 môn Văn lớp 9 - Trường THCS Hương Lâm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!