Đề thi lớp 10 môn Anh 2020 - THPT Chuyên KHXHNV

Sáng 12/7/2020, trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và nhân văn (Hà Nội) tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng anh, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi lớp 10 môn Anh 2020 - THPT Chuyên KHXHNV

Mark the letter A, B, C, or D. on your answer sheet to indicate the word of which the underlined partdiffers from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 01: A. flights    C. beans   D. lakes

Question 02: A. delayed    B. completed    C. belonged    D. received

Question 03: A. teenage     B. cabbage     C. cottage    D. marriage

Question 04: A extension    B. expansion    C. confusion    D. dimension

Question 05: A. illustrate     B. cultivate    C. compensate   D. corporate

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, không chính xác.

De thi lop 10 mon Anh 2020 - THPT Chuyen KHXHNV

De thi lop 10 mon Anh 2020 - THPT Chuyen KHXHNV

De thi lop 10 mon Anh 2020 - THPT Chuyen KHXHNV

De thi lop 10 mon Anh 2020 - THPT Chuyen KHXHNV

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi lớp 10 môn Anh 2020 - THPT Chuyên KHXHNV

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247