Đề thi minh họa đại học luật thành phố HCM 2015

Trường ĐH Luật TP.HCM đã công bố đề bài kiểm minh họa (phần trắc nghiệm) kiểm tra năng lực dành cho thí sinh có nguyện vọng thi vào trường năm 2015.

Trường Đại học luật HCM tổ chức kiểm tra năng lực của thí sinh đã đạt vòng xét tuyển sơ bộ vào ngày 5-8. Nhà trường lưu ý chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ mới được trường thông báo tham gia làm kiểm tra năng lực. Các quy trình tổ chức kiểm tra cho các thí sinh đạt vòng xét tuyển sơ bộ được thực hiện theo quy định tuyển sinh của trường.

- Thời gian đăng ký xét tuyển sơ bộ: từ 01/6 đến 10/7; - Công bố kết quả xét tuyển sơ bộ: 25-28/7; - Thời gian tổ chức kiểm tra: ngày 05/8

Bài kiểm tra gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Trong đó mỗi phần chiếm 50% số điểm của bài kiểm tra. Thời gian làm phần kiểm tra trắc nghiệm là 45 phút và thời gian làm phần tự luận là 60 phút. Số lượng câu hỏi từng phần kiểm tra dự kiến như sau: phần trắc nghiệm - 100 câu, phần tự luận - có 3-5 câu hỏi để thí sinh chọn trong số đó một hoặc hai câu để làm bài.

Trước mắt trường công bố 60 câu hỏi trắc nghiệm ở hai lĩnh vực kiến thức pháp luật và kiến thức xã hội tổng hợp. Bài kiểm tra minh họa phần 2 (kỹ năng tiếng Việt, tư duy logic và IQ) trường sẽ tiếp tục công bố thêm 40 câu hỏi nữa vào ngày 10-6

Bài kiểm tra minh họa (phần trắc nghiệm) bao gồm kiến thức của bốn lĩnh vực sau: kỹ năng tiếng Việt, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội tổng hợp, tư duy logic và IQ.


De thi minh hoa dai hoc luat thanh pho HCM 2015

 


Câu 1: Công dân Việt Nam có quyền ứng cử trở thành đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi:
 
 A.    Từ đủ 16 tuổi
 B.    Từ đủ 18 tuổi
 C.    Từ đủ 20 tuổi
 D.    Từ đủ 21 tuổi
Câu 2:Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh được thành lập vào năm nào?
 
 A.    1987
 B.    1996
 C.    1998
 D.    2000
Câu 3: Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh năm nào:
 
 A.    1975
 B.    1976
 C.    1977
 D.    1980
Câu 4: Địa danh sau đây nào vừa là di sản văn hóa vừa là di sản thiên nhiên thế giới:
 
 A.    Hoàng Thành Thăng Long
 B.    Cố Đô Huế
 C.    Vịnh Hạ Long
 D.    Tràng An Ninh Bình
Câu 5: Bán đảo được hiểu là:  
 
 A.    Phần đất liền nhô ra mặt nước, có ba hoặc nhiều mặt tiếp xúc với nước
 B.    Phần quần đảo nằm gần đất liền
 C.    Phần đất được bao bọc bởi nhiều vùng nước liền tiếp, không phải là lục địa
 D.    Cả A, B, C đều đúng
Câu 6: Người đủ 14 tuổi:
 
 A.    Được kết hôn
 B.    Được gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam
 C.    Được bầu cử Đại biểu Quốc hội
 D.    Được cấp giấy chứng minh nhân dân
Câu 7: Công dân tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Hiến pháp là thực hiện quyền:
 
 A.    Kiểm tra, giám sát
 B.    Bình đẳng
 C.    Tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cả nước
 D.    Khiếu nại, tố cáo
Câu 8: Văn bản pháp luật được ban hành bởi:
 
 A.    Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 B.    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 C.    Đảng Cộng sản Việt Nam
 D.    Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Câu 9: Việc khai báo tạm trú, tạm vắng được thực hiện ở đâu:
 
 A.    Ủy ban nhân dân phường
 B.    Công an phường
 C.    Hội đồng nhân dân phường
 D.    Tổ dân phố
Câu 10: Khi thấy một người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và có khả năng cứu giúp, cách xử sự nào sau đây là phù hợp với đạo đức và pháp luật:
 
 A.    Chờ người khác đến cứu
 B.    Bỏ mặc
 C.    Cứu người
 D.    Đứng nhìn
Câu 11: Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ở Tây Nguyên của Việt Nam là:
 
 A.    Cồng chiêng Tây Nguyên
 B.    Không gian văn hóa Tây Nguyên
 C.    Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
 D.    Nhà Rông Tây Nguyên
Câu 12: Quy phạm nào sau đây được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước:
 
 A.    Tập quán
 B.    Đạo đức
 C.    Tôn giáo
 D.    Pháp luật
Câu 13: Người anh hùng hy sinh thân mình chèn pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ:
 
 A.    Trần Can
 B.    Bế Văn Đàn
 C.    Phan Đình Giót
 D.    Tô Vĩnh Diện
Câu 14: Cơ quan hành chính nhà nước của nước CHXHCN Việt Nam ở địa phương là:
 
 A.    Ủy ban nhân dân
 B.    Hội đồng nhân dân
 C.    Tòa án nhân dân
 D.    Viện kiểm sát nhân dân
Câu 15: Đảo có diện tích lớn nhất của Việt Nam là:
 
 A.    Bạch Long Vĩ
 B.    Phú Quý
 C.    Lý Sơn
 D.    Phú Quốc
Câu 16: Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là:
 
 A.    Nguyễn Văn Bảy
 B.    Phạm Tuân
 C.    Nguyễn Thành Trung
 D.    Nguyễn Đức Soát
Câu 17: Thủ đô của nước Mỹ là:
 
 A.    Washington, D.C
 B.    New York
 C.    San-Francisco
 D.    Houston
Câu 18: Con gái được hưởng thừa kế của cha mẹ:
 
 A.    Chỉ khi được cha mẹ cho hưởng thừa kế
 B.    Chỉ khi chưa lấy chồng
 C.    Như con trai
 D.    Chỉ khi không có việc làm
Câu 19: Tốc độ tối đa của xe môtô hai bánh được phép lưu thông trong khu vực đông dân cư là:
 
 A.    30 km/h
 B.    35 km/h
 C.    40 km/h
 D.    50 km/h
Câu 20: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
 
 A.    Công nhận quyền con người, nhưng không công nhận quyền công dân
 B.    Công nhận quyền công dân, nhưng không công nhận quyền con người
 C.    Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận
 D.    Quan điểm chưa dứt khoát về quyền con người và quyền công dân
Câu 21: Hiến pháp năm 2013 là văn bản do cơ quan nào thông qua :
 
 A.    Quốc hội
 B.    Chủ tịch nước
 C.    Chính phủ
 D.    Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Câu 22: Trong quá trình khai thác thuộc đia lần thứ hai tại Việt Nam, thực dân Pháp đã đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực nào
 
 A.    Nông nghiệp
 B.    Công nghiệp
 C.    Thương nghiệp
 D.    Giáo dục
Câu 23: Thế kỷ XIII, quân và dân nhà Trần đã chống quân xâm lược Mông - Nguyên mấy lần:
 
 A.    2 lần
 B.    3 lần
 C.    4 lần
 D.    5 lần
Câu 24: Phong Nha - Kẻ Bàng là:
 
 A.    Di sản thiên nhiên thế giới
 B.    Di sản văn hóa thế giới
 C.    Di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới
 D.    Di sản văn hoá quốc gia
Câu 25: Độ tuổi công dân có quyền bầu cử ở nước ta hiện nay:
 
 A.    Từ đủ 15 tuổi
 B.    Từ đủ 16 tuổi
 C.    Từ đủ 17 tuổi
 D.    Từ đủ 18 tuổi
Câu 26: Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
 
 A.    Ngày Toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946
 B.    Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975
 C.    Ngày đọc Tuyên ngôn độc lập 02 tháng 9 năm 1945
 D.    Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07 tháng 5 năm 1954
Câu 27: Vi phạm pháp luật là hành vi thực hiện không đúng với:
 
 A.    Các quy định của pháp luật
 B.    Các quy tắc đạo đức xã hội
 C.    Các quy định của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 D.    Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 28: Người điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông, khi muốn chuyển hướng, hành vi nào sau đây được xem là phù hợp với quy định của pháp luật:
 
 A.    Không bật đèn tín hiệu
 B.    Bật đèn tín hiệu trước khi chuyển hướng
 C.    Giơ tay xin đường trước khi chuyển hướng
 D.    Bấm còi trước khi chuyển hướng
Câu 29: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là:
 
 A.    Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
 B.    Liên minh giữa giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
 C.    Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
 D.    Liên minh giữa giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức

Câu 30: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương của nước CHXHCN Việt Nam là:
 
 A.    Ủy ban nhân dân
 B.    Hội đồng nhân dân
 C.    Tòa án nhân dân
 D.    Viện kiểm sát nhân dân
Câu 31: Văn bản nào dưới đây là văn bản pháp luật?
 
 A.    Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam
 B.    Nghị quyết của Quốc hội
 C.    Nghị quyết của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 D.    Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Câu 32: Tăng trưởng kinh tế là:
 
 A.    Sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong một khoảng thời gian nhất định
 B.    Sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc gia (GNP) trong một khoảng thời gian nhất định
 C.    Sự gia tăng của thu nhập bình quân đầu người trong một khoảng thời gian nhất định
 D.    Cả A, B, C đều đúng
Câu 33: Doanh nghiệp nên chủ động tăng giá bán sản phẩm khi:
 
 A.    Năng lực sản xuất dư thừa
 B.    Thị phần đang có xu hướng giảm
 C.    Cầu quá mức
 D.    Nền kinh tế đang suy thoái
Câu 34: Biển Đông được bao bọc bởi mấy quốc gia?  
 A.    8
 B.    9
 C.    10
 D.    11
Câu 35: Thành phố Vĩnh Long là đô thị:
 
 A.    Loại 1
 B.    Loại 2
 C.    Loại 3
 D.    Loại 4
Câu 36: Cây lương thực chủ yếu của các nước Đông Nam Á là:
 
 A.    Lúa mì
 B.    Lúa gạo
 C.    Lúa mạch
 D.    Ngô
Câu 37: Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức hàng năm ở:
 
 A.    Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam
 B.    Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 C.    Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
 D.    Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Câu 38: Văn bản có hiệu lực cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta là:
 
 A.    Bộ luật Hình sự
 B.    Bộ luật Dân sự
 C.    Hiến pháp
 D.    Luật Giáo dục
Câu 39: Khu vực có dân số sống ở thành thị nhiều nhất của nước ta hiện nay là:
 
 A.    Bắc Trung Bộ
 B.    Đông Nam Bộ
 C.    Đồng bằng sông Hồng
 D.    Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 40: Quyền bầu cử là quyền của công dân trong lĩnh vực:
 
 A.    Chính trị
 B.    Kinh tế
 C.    Văn hóa
 D.    Xã hội
Câu 41: Người bị buộc tội bị coi là có tội khi:
 
 A.    Thực hiện hành vi trái pháp luật
 B.    Bị công an bắt giữ
 C.    Có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
 D.    Bị tố cáo phạm tội
Câu 42: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được bầu bởi:
 
 A.    Đảng Cộng sản Việt Nam
 B.    Cử tri cả nước
 C.    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 D.    Cử tri địa phương
Câu 43: Những tổ chức, diễn đàn quốc tế nào dưới đây Việt Nam đã tham gia:
 
 A.    ASEAN,WTO, OPEC
 B.    ASEAN, WTO, APEC
 C.    ASEAN, NAFTA, WTO
 D.    ASEAN, NAFTA, OPEC
Câu 44: Anh B, 20 tuổi điều khiển xe gắn máy vượt đèn đỏ, B sẽ bị:
 
 A.    Phạt tiền
 B.    Không bị xử phạt
 C.    Truy cứu trách nhiệm hình sự
 D.    Tịch thu xe
Câu 45: Thẩm phán là người công tác trong cơ quan:
 
 A.    Tòa án
 B.    Kiểm sát
 C.    Công an
 D.    Thi hành án
Câu 46: Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa pháp luật với đạo đức xã hội là:
 
 A.    Tính tự nguyện
 B.    Tính cục bộ địa phương
 C.    Tính chuẩn mực
 D.    Tính quyền lực nhà nước
Câu 47: Nơi hẹp nhất của lãnh thổ Việt Nam thuộc tỉnh nào?
 
 A.    Nghệ An
 B.    Quảng Bình
 C.    Quảng Ngãi
 D.    Thừa Thiên – Huế
Câu 48: Việc nhờ người khác bỏ phiếu hộ khi nhà nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân đã vi phạm nguyên tắc nào của Luật Bầu cử:
 
 A.    Phổ thông
 B.    Trực tiếp
 C.    Bỏ phiếu kín
 D.    Bình đẳng
Câu 49: Đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh:
 
 A.    Hà Tĩnh
 B.    Quảng Bình
 C.    Quảng Trị
 D.    Thừa Thiên - Huế
Câu 50: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”, là câu thơ trong tác phẩm và của tác giả nào?
 
 A.    Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt
 B.    Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu
 C.    Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn
 D.    Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi
Câu 51: Người trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954:
 
 A.    Hồ Chí Minh
 B.    Võ Nguyên Giáp
 C.    Nguyễn Chí Thanh
 D.    Chu Huy Mân
Câu 52: Tên viết tắt bằng tiếng Anh của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 là:
 
 A.    DOC
 B.    COC
 C.    TAC
 D.    UNCLOS
Câu 53: Hành vi thanh niên không nhường ghế trên xe buýt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai là hành vi vi phạm:
 
 A.    Pháp luật hình sự
 B.    Chuẩn mực đạo đức
 C.    Pháp luật dân sự
 D.    Pháp luật hành chính
Câu 54: Người tham gia giao thông bằng xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm thì:
 
 A.    Bị phạt tù
 B.    Bị phạt tiền
 C.    Bị tịch thu xe máy
 D.    Bị tạm giữ người
Câu 55: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
 
 A.    Quyền công dân độc lập với nghĩa vụ công dân
 B.    Quyền công dân không liên quan với nghĩa vụ công dân
 C.    Quyền công dân phụ thuộc vào nghĩa vụ công dân
 D.    Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân
Câu 56: Sự bình đẳng của công dân trong lao động có nghĩa là:
 
 A.    Công dân không bị phân biệt đối xử trong lao động và việc làm
 B.    Người sử dụng lao động phải ưu tiên tuyển dụng lao động nữ
 C.    Người sử dụng lao động ưu tiên sử dụng người lao động khuyết tật
 D.    Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 57: Thành phố nào sau đây là thành phố trực thuộc trung ương?
 
 A.    Vũng Tàu
 B.    Nha Trang
 C.    Hải Phòng
 D.    Huế
Câu 58: Khu vực có dân số sống ở thành thị ít nhất của nước ta là:
 
 A.    Đông Bắc
 B.    Tây Nguyên
 C.    Tây Bắc
 D.    Bắc Trung Bộ
Câu 59: Quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa người lên vũ trụ là:
 
 A.    Mỹ
 B.    Liên Xô
 C.    Trung Quốc
 D.    Pháp
Câu 60: Sông Mekong chảy qua những quốc gia nào dưới đây:
 
 A.    Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam
 B.    Lào, Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc
 C.    Lào, Brunei, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc
 D.    Lào, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc
 
 
 
(Tuyensinh247.com)

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

2 bình luận: Đề thi minh họa đại học luật thành phố HCM 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!