Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Anh 2020 tỉnh Khánh Hòa

Đề thi minh họa môn tiếng Anh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 tỉnh Khánh Hòa gồm 80% trắc nghiệm và 20% tự luận.

Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Anh 2020 tỉnh Khánh Hòa

Question 3: A. compliment       B. furniture     C. activist       D. occasion

Question 4: A. gather     B. pollute     C. demand         D. desire

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 5: She'd love to go to the party, but she had to the baby in the evening

A. look at        B. look for        C. look after        D. look into

Question 6: If she harder, she'll break past records and set new ones.

De thi minh hoa vao lop 10 mon Anh 2020 tinh Khanh Hoa

De thi minh hoa vao lop 10 mon Anh 2020 tinh Khanh Hoa

De thi minh hoa vao lop 10 mon Anh 2020 tinh Khanh Hoa

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Anh 2020 tỉnh Khánh Hòa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!