Đề thi môn Anh chuyên vào lớp 10 Hưng Yên năm 2023

Đề thi môn Tiếng Anh (chuyên) vào lớp 10 Hưng Yên năm 2023 đã được Tuyensinh247 cập nhật và đăng tải bên dưới. Đề thi gồm 06 trang, học sinh làm bài trong thời gian 150 phút.

Đề thi môn Anh chuyên vào lớp 10 Hưng Yên năm 2023

1. This passage is mainly about

A. the most influential watercolor painters in the mid-1800's

B. Befforts to organize watercolor painters in New York City during the mid-1800's

C. a famous exhibition of watercolor paintings in New York City in the mid-1800's

D. styles of watercolor painting in New York City during the mid-1800's

2. The year 1850 was significant in the history of watercolor painting mainly because

A. John Falconer established his studio for watercolor painters

B. watercolor painting was first introduced to New York City

C. a group of artists established a watercolor-painting society

De thi mon Anh chuyen vao lop 10 Hung Yen nam 2023

De thi mon Anh chuyen vao lop 10 Hung Yen nam 2023

De thi mon Anh chuyen vao lop 10 Hung Yen nam 2023

De thi mon Anh chuyen vao lop 10 Hung Yen nam 2023

De thi mon Anh chuyen vao lop 10 Hung Yen nam 2023

De thi mon Anh chuyen vao lop 10 Hung Yen nam 2023

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi môn Anh chuyên vào lớp 10 Hưng Yên năm 2023

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247