Đề thi môn Hóa lớp 11 kì 1 - THPT Nguyễn Tất Thành năm 2019

Mời các bạn tham khảo đề thi cuối kì 1 môn Hóa học lớp 11 của Trường THPT Nguyễn Tất Thành năm học 2019-2020.

Đề thi môn Hóa lớp 11 kì 1 - THPT Nguyễn Tất Thành năm 2019

Câu 4: Nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là:

A. Chuyển hóa các nguyên tố C, H, N,… thành các chất vô cơ dễ nhận biết.

B. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm hiđro do có hơi nước thoát ra.

C. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm cacbon dưới dạng muội đen.

D. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm nitơ do có mùi khét.

Câu 5: Dãy chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ ?

A. (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6.                                 B. C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N.         

C. CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl.                            D. NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4.De thi mon Hoa lop 11 ki 1 - THPT Nguyen Tat Thanh nam 2019

Đáp án đề thi môn Hóa lớp 11 kì 1 - THPT Nguyễn Tất Thành năm 2019De thi mon Hoa lop 11 ki 1 - THPT Nguyen Tat Thanh nam 2019

>>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi môn Hóa lớp 11 kì 1 - THPT Nguyễn Tất Thành năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!