Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Yên Bái năm 2016

Đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Yên Bái năm học 2016-2017 được cập nhật chi tiết dưới đây

Câu 3 Chọn thì hoặc dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau đây (1,0 điểm)

1. I enjoy (walk) _____in the rain 

2. I began to study English when I (be)____six

3. You (cook)____when i phoned you last night.

4. Last week, Lan expected ( meet)___at the airport

5. They won't go home until it (stop)____raining.

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Yên Bái 2016

De thi mon Tieng Anh vao lop 10 THPT tinh Yen Bai nam 2016

De thi mon Tieng Anh vao lop 10 THPT tinh Yen Bai nam 2016

Thông tin điểm thi vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2016 sẽ được cập nhật trong khoảng từ 10 đến 15 ngày tới.

Theo thethaohangngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Yên Bái năm 2016

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247