Đề thi thanh toán quốc tế ngân hàng Agribank khu vực miền Nam

Tổng hợp câu hỏi,đề thi thanh toán quốc tế thường gặp thi tuyển vào ngân hàng Agribank.

Câu 1: Tính chất cơ bản của LC. Tính chất đó gợi ý gì cho người bán khi lập chứng từ xuất trình thanh toán LC?

Câu 2: Lập hối phiếu dựa trên dữ liệu cho sẵn.

Câu 3: Tình huống: NH A nhận đc LC và phát hiện thiếu TEST,NH A điện cho NH phát hành yêu cầu bổ sung TEST nhưng ko thấy NH này hồi âm và tiến hành thông báo LC cho người bán. Đến ngày giao hàng người bán vẫn giao hàng và lập bộ chứng từ thanh toán, NH A hướng dẫn KH lập bộ chứng từ đúng với LC và gửi cho NH phát hành thì bị trả lại chứng từ vì NH này cho rằng LC ko phải do nó mở. Hỏi NH phát hành làm vậy đúng hay sai?

Viết bình luận: Đề thi thanh toán quốc tế ngân hàng Agribank khu vực miền Nam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247