Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án năm 2014 (P3)

Dưới đây là đề thi thử đại học môn Lý phần 3 năm 2014 có lời giải chi tiết của trường THPT Minh Khai, tỉnh Hà Tĩnh, các bạn cùng tham khảo nhé!

Đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 - đề số 5

Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ A thì cơ năng của vật:

A. tỉ lệ với biên độ dao động

B. bằng hai lần động năng của vật ở li độ  = ± A / 2 . 

C. bằng 4/3 lần thế năng của vật ở li độ x = ± A√3/2

D. bằng 4/3 lần dộng năng của vật ở li độ  x = ± A/√2

Câu 2: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T, với phương trình li độ x = A cos(ωt + π / 3) . Vật đạt tốc độ cực đại khi

A. t = 0.           B. t = T/12.         C. t = T/6.            D. t = T/3.

Câu 3: Tại một nơi trên Trái Đất, tần số của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ sẽ thay đổi khi

A. thay đổi biên độ góc.               C. thay đổi khối lượng và biên độ góc của con lắc.

B. thay đổi chiều dài con lắc.               D. thay đổi khối lượng của con lắc.

Câu 4: Sự cộng hưởng dao động cơ xảy ra khi

A. ngoại lực tác dụng biến thiên tuần hoàn.

B. dao động trong điều kiện ma sát nhỏ.

C. hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực đủ lớn.

D. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

Câu 5: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc lò xo phụ thuộc vào

A. khối lượng vật, độ cứng lò xo và gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm.

B. khối lượng vật và độ cứng của lò xo.

C. chiều dài con lắc và gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm.

D. khối lượng vật và chiều dài con lắc.

De thi thu dai hoc mon Ly co dap an nam 2014 (P3)

Lời giải chi tiết - đề số 5

De thi thu dai hoc mon Ly co dap an nam 2014 (P3)

De thi thu dai hoc mon Ly co dap an nam 2014 (P3)

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Lý phần 4 các em lưu lại link và thường xuyên theo dõi nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án năm 2014 (P3)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247