Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 có đáp án năm 2014 (P2)

Tổng hợp đề thi thử ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2014 phần 2 gồm 2 đề thi thử có đáp án của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội, chuyên ĐH khoa học tự nhiên lần 2.

Cập nhật đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 năm 2014 phần 2 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 3 - đề số 4), ngày 18/2/2014.

Đề thi thử ĐH môn Lý năm 2014 khối A, A1 -  THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - Đề số  3

I. Phần chung cho tất cả các thí sinh ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Đặt vào hai đầu cuộn sơ  cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp  hiệu dụng giữa hai đầu một cuộn thứ cấp ( để hở) của nó là 100V. Nếu tăng thêm n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là U, nếu giảm bớt n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn thứ cấp là 2U. Hỏi khi tăng thêm 2n vòng dây ở cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu (để hở) của cuộn thứ cấp của máy biến áp trên bằng bao nhiêu?

               A.100V              B.60V.         C.50V.          D.120V

Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau 20 (cm) đang dao động vuông hóc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 2cm. Gọi C là điểm trên mặt nước, cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O và AB một khoảng 16 cm. Số điểm trên đoạn CO dao động ngược pha với nguồn là:

             A.6 điểm           B.3 điểm.       C.5 điểm.           D. 4 điểm

Chi tiết đề thi:

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 co dap an nam 2014 (P2)

Đáp án đề thi thử ĐH môn Lý năm 2014 khối A, A1 -  THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội - Đề số  3De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 co dap an nam 2014 (P2)

Đề thi thử ĐH môn Lý năm 2014 khối A, A1 -  THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên - Đề số  4

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 co dap an nam 2014 (P2)

Đáp án đề thi thử ĐH môn Lý năm 2014 khối A, A1 -  THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên - Đề số  4

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 co dap an nam 2014 (P2)

Trên đây là 2 đề thi và đáp án môn Lý phần 2 Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Lý phần 3 các em xem thêm tại đây:

Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án năm 2014 (P3)

Tuyensinh247 tổng hợpViết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 có đáp án năm 2014 (P2)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247