Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 năm 2014 lần 2 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI D,A1 NĂM 2014 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố

e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.

I. PHẦN CHUNG: (Từ câu 1 đến câu 40, dành cho mọi thí sinh)

 Câu 1: Chọn phát biểu SAI khi nói về điện từ trường.

A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.

C. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong.

D. Từ trường xoáy là từ trường mà cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện trường.

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young có a = 0,2 mm, D = 1m. Dịch chuyển khe hẹp S một đoạn theo phương song song mặt phẳng chứa 2 khe S1 và S2 sao cho hiệu số  đường đi từ nó đến các khe là S1 và S2 là l /2. Hỏi vị trí vân trung tâm mới trùng với vị trí vân củ nào?

A. Vân sáng bậc 1           B. Vân tối thứ 1             

C. Vân sáng bậc 2           D. Vân tối thứ 2

Câu 3: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình  De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri.Tại thời điểm t = T/4 , ta có:

A. Dòng điện qua cuộn dây bằng 0.                       

B. điện áp giữa hai bản tụ bằng 0.

C. Điện tích của tụ cực đại.                                    

D. Năng lượng điện trường cực đại.

Câu 4: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Quang phổ vạch của các nguyên tố đều giống nhau ở cùng một nhiệt độ.

B. Vị trí vạch tối trong quang phổ hấp thụ của một nguyên tố trùng với vị trí vạch sáng màu trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố đó.

C. Trong quang phổ vạch phát xạ, khoảng cách giữa các vạch tối và khoảng cách giữa các vạch sáng là giống nhau.

D. Trong quang phổ vạch hấp thụ các vạch tối cách đều nhau

Câu 5: Một sợi dây đàn hồi dài 80cm, hai đầu cố định. Khi trên dây xảy ra sóng dừng đếm được 5 bó sóng, khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là 0,25s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A. 64 m/s.                        B. 32 cm/s.                   C. 128 cm/s.     D. 0,64 m/s.

Câu 6:Một mẩu phóng xạ De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri ban đầu t = 0 trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau đó 5,2 là:

A. 2,6 giờ                        B. 3,3 giờ                        

C. 4,8 giờ                        D. 5,2 giờ

Câu 7: Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: D + T --> a + n. Biết khối lượng của các hạt nhân D, T và a lần lượt là mD = 2,0136u, mT = 3,0160u và ma = 4,0015u; khối lượng của hạt n là mn = 1,0087u; 1u = 931 (MeV/c2). Năng lượng toả ra khi 1 kmol heli được tạo thành là

A. 1,09. 1025 MeV           B. 1,74. 1012 kJ               

C. 2,89. 10-15 kJ               D. 18,07 MeV

Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao động là 1J và lực đàn hồi cực đại là 10N. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp điểm treo của lò xo chịu tác dụng của lực kéo là 5    3 N là 0,1s. Quãng đường dài nhất mà vật đi được trong 0,4 s là :

A. 115 cm                        B. 84cm                           C. 60cm,                 D. 64cm,

Câu 9: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng dùng nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc màu đỏ có bước sóng De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri Trên màn người ta 

quan sát thấy giữa vân trung tâm và vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nó nhất có 8 vân màu cam. Bước sóng của bức xạ màu cam và số vân màu đỏ trong khoảng trên là: 

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Câu 11: Dùng hạt prôtôn có động năng Kp = 1,2 MeV bắn vào hạt nhân De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri đứng yên thì thu được hai hạt nhân giống nhau  ZX  chuyển động với cùng vận tốc cho mp = 1,0073u; mLi = 7,0140u; mX = 4,0015u; 1u = 931 Mev/C2. Động năng của mỗi hạt X là:

A. 9,12 Mev                    B. 18,24 Mev                   C. 4,56 Mev           D. 6,54 Mev

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri


Câu 15: Nguồn âm điểm S phát ra sóng âm truyền trong môi trường đẳng hướng. Có hai điểm A và B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ S. Mức cường độ âm tại A là LA = 50dB tại B là LB = 30dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là

A. 40 dB.                         B. 47 dB.                         C. 45 dB.                D. 35 dB.

Câu 16: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,350mm, của đồng là 0,300mm. Nếu lần lượt chiếu bức xạ có bước sóng 0,320mm vào một tấm kẽm tích điện dương và một tấm đồng tích điện âm đặt cô lập thì:

A. Tấm kẽm vẫn tích điện dương, tấm đồng dần trở nên trung hoà về điện.

B. Điện tích dương của tấm kẽm càng lớn dần, tấm đồng sẽ mất dần điện tích âm

C. Tấm kẽm vẫn tích điện dương, tấm đồng vẫn tích điện âm

D. Tấm kẽm và tấm đồng đều dần trở nên trung hoà về điện

Câu 17: Hạt nhân urani U234 đứng yên, phân rã a và biến thành hạt nhân thôri (Th230). Động năng của hạt a bay ra chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm năng lượng phân rã? Coi khối lượng tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối.

A. 96,7%                         B. 98,3%                          C. 16,8%                D. 1,68%

Câu 18: Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 16cm dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình: u1= u2 = a sin50 p t (cm). C là một điểm trên mặt nước thuộc đường cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một đường cực đại. Biết AC= 17,2cm.  BC = 13,6cm. Số đường cực đại đi qua cạnh AC là :

A. 6                                  B. 8                                  C. 7                  D. 16

Câu 19: Một dòng chữ viết bằng phấn trắng trên nền bảng xanh,nếu quan sát dòng chữ qua kính lọc sắc màu xanh cùng màu với bảng thì thấy dòng chữ có màu gì?

A. đen.                                                                     B. trắng.

C. xanh.                                                                   D. không thấy dòngchữ.

Câu 20: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC một điện áp  xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C lần lượt bằng 60V, 100V và 20V. Khi thay tụ C bằng tụ C1 để trong mạch có cộng hưởng điện thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng

A. 100De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri V.                   B. 60V.                        C. 100V.               D. 120De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri V.

Câu 21: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối  tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm nặng lượng điện trường tgấp đôi năng lượng từ trường,  một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc  đầu?

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Câu 22: Hai tụ điện C1 = C2 mắc song song. Nối hai đầu bộ tụ với ắc qui có suất điện động x  = 6V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L để tạo thành mạch dao động. Sau khi dao động trong mạch đã ổn định, tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện cực đại, người ta ngắt khóa K để cho mạch nhánh chứa tụ C2 hở. Sau đó, hiệu điện thế cực đại trên tụ còn lại C1 là: 

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Câu 23: Hai máy phát điện xoay chiều một pha. Máy thứ nhất có 2 cặp cực, Rôto quay với tốc độ 1600vòng/phút. Máy thứ hai có 4 cặp cực. Để dòng điện xoay chiều do hai máy này phát ra có cùng tần số thì Rôto của máy thứ hai phải quay với tốc độ :

A. 800vòng/phút             B. 1800vòng/phút.          

C. 400vòng/phút             D. 3200vòng/phút

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Câu 25: Dưới tác dụng của một lực có dạng F = -0,8cos5t (N), một vật có khối lượng 400g dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là :

A. 12cm                           B. 32cm                           C. 8cm                    D. 20cm

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Câu 27: Trong nguyên tử hiđrô, khi electrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì nguyên tử phát ra bức xạ thuộc vùng

A. tử ngoại                      B. sóng vô tuyến            

C. hồng ngoại                 D. ánh sáng nhìn thấy

Câu 28: Một vật dao động điều hòa theo phương ngang trên đoạn MN = 8 cm. Giả sử tại thời điểm t = 0 vật ở vị trí có li độ cực đại dương, vào lúc De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri trình dao động của vật là:

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Câu 29: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng có bước sóng 700nm và nhận được một vân sáng bậc 3 tại một điểm M trên màn. Để nhận được vân sáng bậc 5 cũng tại vị trí đó thì phải dùng ánh sáng với bước sóng là:

A. 500nm                         B. 630nm                         C. 750nm              D. 420nm

Câu 30: Chiếu ánh sáng có bước sóng thích hợp vào catốt của tế bào quang điện người ta thấy có dòng quang điện xuất hiện. Vận tốc ban đầu của các electrôn quang điện có giá trị từ 0 đến 4.105 m/s. Để triệt tiêu hoàn  toàn dòng quang điện phải đặt giữa anốt và catốt của tế bào quang điện một hiệu điện thế:

A. UAK = 0,455 V            B. UAK = - 0,455 V          C. UAK =   0,9 V   D. UAK = - 0,9 V

Câu 31: Một vật khối lượng m = 0,5 kg , thực hiện dao động điều hòa, người ta thấy cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là π/10 (s), thì gia tốc của vật lại có độ lớn 1m/s2 . Cơ năng của vật là:

A. 0,2J                             B. 20m J                          C. 2J                      D. 2mJ

Câu 32: Chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng  0 ,3mm vào một chất thì thấy chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 mm . Cho rằng công suất của chùm sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích, hỏi mỗi phô tôn của ánh sáng phát quang ứng với bao nhiêu phô tôn ánh sáng kích thích

A. 500                              B. 600                              C. 400                   D. 300

Câu 33: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos20pt(với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là

A. 4 cm.                           B. 2 cm.                         C. 2De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri cm.              B. 8 cm. 

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Câu 35: Đặt điện áp ổn định có biểu thức u = U0 cos(ω t) vào 2 đầu AB của một đoạn mạch nối tiếp gồm đoạn mạch AM chứa cuộn thuần cảm có độ tự cảm L nối tiếp với biến trở R; đoạn MB chỉ có tụ điện C. BiếtDe thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Khi thay đổi biến trở đến các giá trị R1=50Ω, R2=100Ω, R3 = 200Ω thì điện áp hiệu

dụng giữa 2 điểm AM có giá trị lần lượt là U1, U2, U3. Kết luận nào là đúng

A. U1 = U3 = U2                    B. U1 > U2 > U3                   

C. U1 < U2 < U3                    D. U1 = U3 > U2

Câu 36: Một con lắc đơn dao động trong một điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Khi quả năng của con lắc được tích điện q1 thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 1,6 s. Khi quả năng của con lắc được tích điện q2 = - q1 thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là 2,5 s. Khi quả nặng của con lắc không mang điện thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là

A. 2,78 s.         B. 2,61 s.         C. 2,84 s.         D. 1,91 s.

Câu 37: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri đứng yên để gây ra phản ứng: De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri  Biết phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt α tạo thành có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc φ giữa hướng chuyển động của các hạt α có thể là:

A. có giá trị bất kì.           B. bằng 60o.                    

C. bằng 160o.                   D. bằng 120o.

Câu 38: Đặt một điện áp xoay chiều  u = U0  coswt ( V  ) vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với     R = r . Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB   vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là  30De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri V . Giá trị của U0 bằng:

A. 120De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri V.                    B.  60De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri V..              C. 60 V.                    D. 120 V.

Câu 39: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng AB = 12(cm) đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng l = 1,6cm. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8(cm). Số điểm dao động cùng pha với nguồn ở trên đoạn CD là:

A. 6.                                 B. 5.                                 C. 10.               D. 3.

Câu 40: Đặt một điện áp    u = UDe thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tricoswt (U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R = 75 W thì công suất tiêu  thụ trên biến trở R đạt giá trị cực đại và nếu thêm bất kỳ tụ điện C’ nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song  song với tụ điện C vẫn thấy UNB giảm. Biết các giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) nguyên. Giá trị của r và Z

là:

A. 21 W ; 120 W .            B. 128 W ; 120 W .         

C. 128 W ; 200 W .          D. 21 W ; 200 W .

- II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được  làm một trong hai phần ( phần A hoặc phần B)

 A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)----------------------------------------

Câu 41: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định C0 mắc song song với một tụ C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10nF đến 170nF. Nhờ vậy mạch có thể thu được các sóng có bước sóng từ l đến   3 l  . Xác định C0 ?

A. 45nF                           B. 25nF                            C. 30nF                     D. 10nF

Câu 42: Một con lắc lò xo có m=200g dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là lo=30cm. Lấy g=10m/s2. Khi lò xo có chiều dài 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là

A. 1,5J                             B. 0,08J                           C. 0,1J                    D. 0,02J

Câu 43: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật nhỏ được  đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01.  Từ vị trí lò xo không bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu 1 m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần
trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình  dao động bằng

A. 2,98 N.

B. 1,5 N.                         

C. 1,98 N.                       

D. 2 N.

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

A. 1,45MeV                    B. 0,36MeV                     C. 5,44 MeV           D. 3,26 MeV

Câu 45: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = 1/p (mF) mắc nối tiếp. Biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ điện là u =  50De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri cos(100πt  -3π/4)  (V). Cường độ dòng điện trong mạch khi t = 0,01 (s) là

A. -5 (A)                          B. 5 (A)                   C. 5 2 (A)                   D. -5 2 (A)

Câu 46: Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch là i = 2cos(100πt) A.

Điện lượng qua một tiết diện thẳng của đoạn mạch trong thời gian 0,005s kể từ lúc t=0 là:

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Câu 47: Mức nước trong ống thủy tinh thẳng đứng, chiều dài 1m có thể điều chỉnh ở bất cứ vị trí nào của ống. Một âm thoa dao động với tần số 680Hz được đặt ở đầu hở của ống. Hỏi mực nước cách đầu hở những khoảng nào thì có cộng hưởng. Cho tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s

A. 1/8m;3/8m;5/8m;7/8m.                                       

B. 3/8m; 5/8m; 7/8m

C. 1/8m;2/8m;3/8m;4/8m;5/8m;6/8m;7/8m            

D. 3/8m; 4/8m; 5/8m; 6/8m; 7/8m

Câu 48: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng tán sắc ánh sáng là sai?

A. Do hiện tượng tán sắc ánh sáng, một chùm tia sáng trắng hẹp khi khúc xạ sẽ tách nhiều chùm tia có màu sắc khác nhau.

B. hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng trắng bao gồm rất nhiều ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác nhau

C. Chỉ có thể quan sát được hiện tượng tán sắc ánh sáng bằng cách dùng lăng kính

D. Nguyên nhân gây ra hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng có bước sóng khác nhau là khác nhau

Câu 49: Một cuộn dây mắc nối tiếp với 1 tụ điện, rồi mắc vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng bằng U. Dùng vôn kế đo ược hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn dây bằng UDe thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri và trêntụ điệnbằng 2U.Hệ số côngsuất của đoạn mạch đó bằng: 

A. De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri/2                    B.De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri/4                   C. 0,5                 D. De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri /2

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

 

Câu 51: Chiêú chùm ánh sáng vào catốt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện. Nếu giảm bước sóng ánh sáng, đồng thời tăng cường độ chùm ánh sáng kích thích thì

A. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, cường độ dòng quang điện bão hòa giảm

B. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, cường độ dòng quang điện bão hòa giảm
tăng

C. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện giảm, cường độ dòng quang điện bão hòa giảm
tăng

D. Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện tăng, cường độ dòng quang điện bão hòa giảm

Câu 52: Một dây đàn hai đầu cố định phát ra âm có tần số âm cơ bản là f = 420(Hz). Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất là 18000 (Hz). Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do dụng cụ này phát ra là:

A. 17640(Hz)                  B. 17000(Hz)                  

C. 17850(Hz)                  D. 18000(Hz)

Câu 53: Một cái còi phát ra sóng âm có tần số 1000Hz chuyển động đi xa bạn hướng về vách đá với tốc độ 10m/s. Tốc độ của âm trong không khí là 340m/s. Tần số âm mà bạn nghe được trực tiếp từ còi và âm phản xạ từ vách đá là:

A. 900Hz và 1100Hz    B. 970HZ và 1100Hz    

C. 970Hz và 1030Hz    D. 900Hz và 1023Hz

Câu 54: Một bánh xe chịu tác đụng của một momen lực M1 không đổi. Tổng của momen M1 và momen lực ma sát có giá trị bằng 24N.m. Trong 5s đầu; tốc độ góc của bánh xe biến đổi từ 0 rad/s đến 10 rad/s. Sau đó momen M1 ngừng tác dụng, bánh xe quay chậm dần và dừng hẳn lại sau 50s. Giả sử momen lực ma sát là không đổi suốt thời gian bánh xe quay. Momen lực M1 là:

A. M1 = 16,4 N.m            B. M1 = 26,4 N.m           

C. M1 = 22,3 N.m            D. M1 = 36,8 N.m

Câu 55: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R thay đổi thì thấy khi R=30W và R=120W thì công suất toả nhiệt trên đoạn mạch không đổi. Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là:

A. 90W                            B. 60W                             C. 150W                 D. 24W

Câu 56: Tìm vận tốc của một electron được gia tốc dưới hiệu điện thế 105V

A. 0,485c                         B. 0.345c                         C. 0,548c                 D. 078c

Câu 57: Một bánh đà   có momen quán tính I đang quay chậm dần đều. Momen động lượng   của nó giảm từ L1 đến L2 trong khoảng thời gian Δt. Trong khoảng thời gian Δt đó bánh đà quay được một góc là:

A. 0,5Δt(L1 - L2)/I           B. Δt(L1 - L2)/I               

C. Δt(L1 + L2)/I              D. 0,5Δt(L1 + L2)/I

Câu 58: Có bao nhiêu tần số âm được tạo ra do hiện tượng sóng dừng trên dây đồng mảnh có hai đầu cố  định dài  50(cm). Vận tốc truyền âm trên dây đồng là  5.103(m/s).Biết dải tần số âm từ  20(Hz) đến  22(KHz)

A. 1                                  B. 2                         C. 3                           D. 4

Câu 59: Một con lắc lò xo nằm ngang có k=400N/m; m=100g; lấy g=10m/s2; hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là µ=0,02. Lúc đầu đưa vật tới vị trí cách vị trí cân bằng 4cm rồi buông nhẹ. Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là:

A. 16m.                            B. 1,6m                           

C. 16cm                           D. 16dm.

Câu 60: Khi chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một bức xạ điện từ có bước sóng l=0,185mm thì hiệu điện thế hãm UAK = - 2V. Nếu chiếu vào catốt của tế bào quang điện đó một bức xạ có bước sóng l=l/2 và vẫn duy trì UAK=-2V, thì động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anốt trong trường hợp chiếu bức xạ l là:

A. 3,207.10-18J.                B. 1,072.10-18J.               

C. 1,720.10-18J.                D. Một giá trị khác

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI D,A1 NĂM 2014 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 nam 2014 lan 2 truong THPT chuyen Le Quy Don - Quang Tri

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 tiếp theo trên thi.tuyensinh247.com 

 Tuyensinh247 tổng hợp

 


 

 


Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 năm 2014 lần 2 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247