Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lý Tự Trọng

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 LẦN 2 NĂM 2014 - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG, CẦN THƠ

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Chất đó sẽ phát quang khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc:

A. lam.                      B. vàng.                       C. cam.                       D. đỏ.

Câu 2: Trong các loại tia: tia Rơnghen, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia đơn sắc màu lục thì tia nào có bước sóng nhỏ nhất ?

A. tia tử ngoại     B. tia đơn sắc màu lục     C. tia Rơnghen.    D. tia hồng ngoại.

Câu 3: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng là i = 0,08cos(2000t)(A). Cuộn dây có độ tự cảm L = 50mH. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là:

A. 3,2V                  B.  2√2 V                      C.  4√2 V                       D. 8V

Câu 4: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Sau lăng kính, người ta đặt màn quan sát song song với mặt phẳng phân giác của lăng kính và cách mặt phẳng phân giác này 1,5m. Chiếu một chùm tia sáng trắng vào mặt bên, gần góc chiết quang của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Tính độ rộng của quang phổ trên màn quan sát.

A. 8,8mm                 B. 1,5mm                   C. 3,2mm                     D. 4,4mm

Câu 5: Một máy hạ áp lý tưởng có điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp ổn định. Nếu ta tăng số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lên một lượng như nhau thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở :

A. Không đổi                     B. Tăng hay giảm phụ thuộc số vòng dây quấn thêm

C. Giảm                           D. Tăng

Câu 6: Bắn phá một prôtôn vào hạt nhân 37Li đứng yên. Phản ứng hạt nhân sinh ra hai hạt nhân X giống nhau và có cùng tốc độ. Biết tốc độ của prôtôn bằng 4 lần tốc độ hạt nhân X. Coi khối lượng của các hạt nhân bằng số khối theo đơn vị u. Góc tạo bởi phương chuyển động của hai hạt X là

A. 600.                      B. 900.                        C. 1200.                        D. 1500.

Câu 7: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?         

A. 25%.                     B. 75%.                     C. 12,5%.                     D. 87,5%.

Câu 8: Một con lắc đơn được treo trong thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc a thì chu kì dao động của con lắc là √3/2 T. Nếu thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a thì chu kì dao động của con lắc là 

A. √(3/2) T                 B. √2 T                   C. √3/2                 D. √(2/3) T

Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64µm (màu đỏ) và λ2 = 0,48µm ( màu lam) trên màn hứng vân giao thoa. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và vân lam là

 A. 4 vân đỏ, 6 vân lam                                        B. 6 vân đỏ, 4 vân lam

 C. 7 vân đỏ, 9 vân lam                                       D. 9 vân đỏ, 7 vân lam

Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp. R là một biến trở , tụ điện có điện dung C = 10-4/π ( F ) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định U . Thay đổi R ta thấy với hai giá trị của R là:   R = R1 và R = R2 thì công suất của mạch điện bằng nhau. Tính tích R1R2?

A. R1R2 = 104            B  R1R2 = 101            C  R1R2 = 102             D R1R2 = 103

Câu 11: Hạt nhân Pôlôni  284 Po là chất phóng xạ có chu kì bán rã 138 ngày. Khối lượng ban đầu là 10(g). Cho NA = 6,023.1023(mol-1). Số nguyên tử còn lại sau 207 ngày là:

 A. 1,014.1022(nguyên tử)                                  B. 1,021.1023(nguyên tử)

 C. 2,054.1022(nguyên tử)                                  D. 3,022.1022(nguyên tử)

Câu 12: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C biến thiên, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Mắc vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = U0 cos w t. Điều chỉnh điện dung để điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại UCmax. Khi đó De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 lan 2 THPT chuyen Ly Tu Trong

Câu 13: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp : u  = U√2cos(100πt + π /2)  V, trong đó U không đổi. Khi L = L1 = 1/π  H thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại. Khi L = L2 = 2/π H thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt cực đại và bằng 100√2 V. Điện áp cực đại đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng

A. 100 V                  B. 100 √2  V                C. 200 V                   D. 200√2  V

Câu 14: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB. Đoạn AM gồm một biến trở R nối tiếp một cuộn dây thuần cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C.   Điện áp hai đầu mạch u = U√2 coswt . Biết điện áp hiệu dụng UAM =U với mọi R. Hệ thức LCω2  bằng

 A. 1/2                    B. 4/5                        C. 1                          D. 2/3

Câu 15: Tại hai điểm cố định trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm giao thoa đồng pha, bước sóng 9cm. Điểm M trong vùng giao thoa cách nguồn A một khoảng l sao cho MA vuông góc AB . Để tại M có được cực tiểu của giao thoa thì giá trị của lmin là:

 A. 9,55cm                B. 11,25cm              C. 8,065cm               D. 10,22cm

Câu 16: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, vạch ứng với sự dịch chuyển của electron từ quỹ đạo M về quỹ đạo K là:l1 = 0,1026 µm , vạch ứng với bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là l2 = 0 ,6566µm. Bước sóng dài nhất của dãy Lai-man là:

A. 0,2432 µm.        B. 0,0608µ m.       C. 0,1216 µm.       D. 0,1824 µm.

Câu 17: Một mẫu chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T. Ở thời điểm t1 tỉ số giữa hạt con và hạt mẹ là 7. Ở thời điểm t2 = t1 + 26,7 ngày, tỉ số đó là 63. Chu kỳ T của chất phóng xạ đó là:

A. 3,5 ngày              B. 8,9 ngày                C. 5,8 ngày              D. 10 ngày

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ?

A. Sóng cơ truyền trong chất rắn gồm cả sóng ngang và sóng dọc.

B. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. Sóng cơ lan truyền qua các môi trường khác nhau tần số của sóng không thay đổi.

D. Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng bằng số nguyên lần bước sóng .

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khi màn cách hai khe một đoạn D1 ta thu được một hệ vân. Khi dời màn đến vị trí D2, quan sát hệ vân trên màn lúc này có vân tối thứ tư (kể từ vân trung tâm) trùng với vân sáng bậc 3 của hệ vân lúc đầu. Tỉ số D1/Dlà:

A. 4/3                    B. 1/2                          C. 2/3                     D. 7/6

Câu 20: Sóng điện từ và sóng cơ học không giống nhau ở đặc điểm nào sau đây:

A. Đều là quá trình lan truyền dao động.

B. Đều liên quan đến dao động của các phần tử trong môi trường truyền dao động.

C. Đều có thể bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Đều có thể gây ra hiện tượng giao thoa.

Câu 21: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10-4s. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có độ lớn lớn nhất là:

A. 3.10-4s.                B. 9.10-4s.                   C. 6.10-4s.                  D. 2.10-4s.

Câu 22: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ biến thiên theo hàm q = Q0.coswt. Khi điện tích của tụ điện là q = √2/2 Q0 thì năng lượng điện trường: 

A. bằng năng lượng từ trường.               B. bằng một nửa năng lượng từ trường.

C. bằng hai lần năng lượng từ trường.    D. bằng ba lần năng lượng từ trường.

Câu  23:  Điện  năng  được  truyền  tải  đi  xa  bằng  đường  dây  tải  điện  một  pha  có  hệ  số  công suất cosφ = 1 . Để giảm công suất hao phí trên đường dây đi k lần thì phải

A. giảm điện áp hai đầu đường dây đi   k lần.  

B. tăng điện áp hai đầu đường dây đi k lần.

C. giảm điện áp hai đầu đường dây đi k lần.       

D. tăng điện áp hai đầu đường dây lên  k lần.

 Câu  24:  Một  vật  thực  hiện  đồng  thời  hai  dao  động  điều  hòa  cùng  phương  cùng  tần  số: x  = 3 cos(4πt) ( cm ) và x = 4 cos(4πt + π/6)( cm ). Lấy π2 =10. Độ lớn gia tốc lớn nhất của vật là

A. 6,9 m/s2                  B. 9,6 m/s2                   C. 7,09 cm/s2                   D. 10,06m/s2

Câu 25: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ lần lượt là x1 = cos(πt - π/2) và x2 =     √3 cosπt  (với x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm đầu tiên x1 =x2   thì li độ của dao động tổng hợp là:

A. 3cm.                  B. 2   3 cm.                  C. ± 3 cm.                   D.    3 cm

Câu 26: Hai con lắc đơn   có chiều dài lần lượt l1, l2   và l1 = 2l2   thực hiện dao động bé tại cùng một nơi với tần số tương ứng f1, f2 . Liên hệ giữa tần số của chúng là:

A. f1 = √2 f2                       B. f1 = 2f2                    C. f2 = 2f1                        D. f2 = √2 f1

Câu 27: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26mm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 mm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là

A. 1/5                       B. 2/5                           C. 1/10                       D. 4/5

Câu 28: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có phương trình x = 6cos(2πt + π/3)(cm). Tại thời điểm t1 vật có li độ 3 2  cm và có xu hướng giảm. Sau thời điểm đó 5/24 s li độ của vật là

A. -3 √2 cm                B. 3cm                 C. -3cm                      D. -6cm

Câu 29: Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Cu-lít-giơ là Uo = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm electron phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s , điện tích nguyên tố bằng 1,6.10-19C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là

A. 6,038.1018 Hz.     B. 60,380.1015 Hz.    C. 6,038.1015 Hz.   D. 60,380.1018 Hz.

Câu 30: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có l = 0,6mm   sẽ phát ra bao nhiêu photon trong 10s nếu công suất   đèn là P = 10W.

A. 10,02 .1020 photon                                        B. 5,02 .1020 photon        

C. 3,02 .1020 photon                                         D. 3,2 .1020 photon

Câu 31: Một con lắc đơn dao động bé với chu kỳ T ở nơi có gia tốc g = 10m/s2. Quả cầu nhỏ của con lắc có khối lượng 100g và được tích một điện lượng q. Khi đặt con lắc ấy vào vùng có điện trường đều E hướng thẳng đứng thì chu kỳ dao động của con lắc giảm đi 50%. Độ lớn của lực điện ảnh hưởng đến dao động của con lắc là:

A. 5N                        B. 15N                         C. 10N                           D. 3N

Câu 32: Theo lí thuyết của Bo về nguyên tử thì

A. khi ở các trạng thái dừng, động năng của electron trong nguyên tử bằng 0.

B. khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất.

C. nguyên tử bức xạ chỉ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích.

D. trạng thái kích thích có năng lượng càng cao ứng với bán kính quỹ đạo của electron càng lớn.

Câu 33: Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra có tần số hơn kém nhau 65Hz. Họa âm thứ ba có tần số

A. 97,5Hz.                 B. 195Hz.                 C. 220Hz.                     D. 168Hz.

Câu 34: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là T và khối lượng ban đầu là m0. Kết luận nào sau đây nói về chất phóng xạ là không đúng.

A. Sau thời gian 3T thì khối lượng hạt nhân con sinh ra đúng bằng 7m0/8

B. Sau thời gian 3T thì khối lượng chất phóng xạ còn lại là m0/8

C. Sau thời gian 3T thì số mol chất phóng xạ còn lại bằng 1/8 số mol ban đầu

D. Sau thời gian 3T thì khối lượng chất đã phân rã bằng 0,875m0

Câu 35: Đặt điện áp  u = U√2 coswt  vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ C . Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu đoạn mạch là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là:

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 lan 2 THPT chuyen Ly Tu Trong

Câu 36: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 50g, lò xo có độ cứng 50N/m. Do có ma sát nên con lắc dao động tắt dần chậm trên mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng sau mỗi lần qua vị trí cân bằng thì biên độ dao động của con lắc giảm đi 1mm. Lấy g = 10m/s2. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là

A. 0,02.                   B. 0,03.                      C. 0,01.                        D. 0,05.

Câu 37: Gọi ∆t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng phóng xạ giảm đi e lần ( e là cơ số loga tự nhiên với lne = 1), T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Biểu thức nào sau đây là đúng ?

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 lan 2 THPT chuyen Ly Tu Trong

Câu 38: Cho đoạn mạch R,L,C nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha p/3 so với   điện áp trên đoạn RL. Để trong mạch có cộng hưởng thì dung kháng ZC của tụ phải có giá trị bằng

A. R/√3 .                 B. R √3                          C. 3R.                            D. R.

Câu 39: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 4 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 40 dB.

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 lan 2 THPT chuyen Ly Tu Trong

Nếu muốn tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm bằng mức cường độ âm tại A thì phải tăng thêm hay giảm bớt số nguồn âm trên tại O là bao nhiêu?

A. tăng thêm 3 nguồn.                         B. giảm bớt 2 nguồn.

C. tăng thêm 1 nguồn.                        D. giảm bớt 3 nguồn.

Câu 40: Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được. Khi tần số f = f1 thì hệ số công suất trên đoạn AN là 0,6,Hệ số công suất trên toàn mạch là    0,8. Khi f = f2 =100Hz thì công suất trên toàn mạch cực đại. Tìmf1 ?

A. 80Hz                      B. 50Hz                       C. 60Hz                        D. 70Hz

II. PHẦN RIÊNG [10 câu]   Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng có 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 750nm, λ2 = 675nm, λ3 = 600nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5µm có vân sáng của bức xạ

A. λ1                                   B. λ2                                   C. λ3                                   D. λ2  và λ3

Câu 42: Một con lắc gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 1cm, ở thời điểm t+ T/4 vật có tốc độ 20cm/s. Giá trị của m bằng:

A. 0,25 kg                  B. 0,5 kg                  C. 1,2 kg                   D. 1,0 kg

Câu 43: Khi kích thích các nguyên tử hidrô ở trạng thái cơ bản bằng việc hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp, bán kính quỹ đạo dừng của electrôn tăng lên 25 lần. Số các bức xạ tối đa mà nguyên tử có thể phát ra là:

A. 8                           B. 6                           C. 10                        D. 12

Câu 44: Mạch dao động LC lí tưởng gồm: cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ gồm hai tụ điện có điện dung lần lượt là C1 = 3C0   và C2 = 2C0, mắc song song. Mạch đang hoạt động với năng lượng W, ở thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì tháo nhanh tụ C1 ra ngoài. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu ?

 A. 1/2 W                  B. 7/10  W                  C. 3/4  W                     D.  2/5 W

Câu 45: Một máy biến áp có tỉ số giữa số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp là 4, hiệu suất 90%. Cuộn sơ cấp mắc vào mạng điện xoay chiều có công suất 10 kW và điện áp hiệu dụng 1000V. Hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8. Cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là:

 A. 40A                      B. 45A                        C. 50A                       D. 60A

Câu 46. Hạt nhân 3717Cl có khối lượng nghỉ bằng mCl = 36,956563u. Biết khối lượng của nơtrôn là mn = 1,008670u, khối lượng của prôtôn là mp= 1,007276u và u = 931,5 MeV/c. Năng lượng liên kết

A. 7,36 MeV.             B. 8,25 MeV.             C. 9,27 MeV.              D. 8,57 MeV.

Câu 47: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R, cuộn thuần cảm L, tụ điện C nối tiếp. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai truờng hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất đoạn mạch lúc sau bằng:

A. 1/√5                   B. 1/√10                  C. 3/√10                     D. 2/√5

Câu 48: Để làm một cái quạt điện loại 120V- 60W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V người ta mắc nối tiếp quạt với một biến trở. Ban đầu biến trở có giá trị 67 W thì đo được cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2A nhưng công suất của quạt điện chỉ đạt 90%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào?

A. giảm đi 9,1 W    B. tăng thêm 6,2 W   C. giảm đi 7,9 W   D. tăng thêm 10,2 W

Câu 49: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 10cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng

A. 20cm                  B. 40cm                      C. 80cm                      D. 10cm

Câu 50: Hai con lắc lò xo A và B dao động điều hòa. Trong cùng một khoảng thời gian, A thực hiện 4 dao động toàn phần, B thực hiện 5 dao động toàn phần. Tỉ số khối lượng các quả cầu của A và B là m A /m B= 5/4. Tỉ số độ cứng của lò xo của A và B là kA/kB  bằng

A. 0,4                       B. 0,6                        C. 0,8                           D. 1,25

B. Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Một đĩa tròn có bán kính 20cm, quay xung quanh trục đối xứng của nó với gia tốc góc 1,5rad/s2 dưới tác dụng của mômen lực 0,02N.m. Khối lượng của đĩa tròn là:

A. 1/3kg                     B. 2/3kg                   C. 4/3g                    D. 0,4/3kg

Câu 52: Phản ứng nhiệt hạch là sự

A. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.

B. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.

C. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.

D. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.

Câu 53: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

A. 1,67.108 m/s        B. 2,41.108 m/s         C. 2,75.108 m/s         D. 2,24.108 m/s

Câu 54: Trong mạch dao động điện từ tự do LC, tụ điện có điện dung C = 2nF. Tại thời điểm t1 thì cường độ dòng điện là 5mA, sau thời điểm đó 1/4 chu kỳ hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u = 10V. Độ tự cảm của cuộn dây là:

A. 0,04mH                  B. 8mH                 C . 2,5mH                    D. 1mH

Câu 55: Khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng l1 = 0,30mm vào catôt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng quang điện, độ lớn hiệu điện thế hãm lúc đó là 2V. Nếu đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện trên một hiệu điện thế UAK = -2V và chiếu vào catôt một bức xạ điện từ khác có bước sóng l2 = 0,15mm thì động năng cực đại của êlectron quang điện ngay trước khi tới anôt bằng:

A. 6,625.10-19J.         B. 3,425.10-19J.      C. 9,825.10-19J.     D. 1,325.10-18J.

Câu 56: Khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào catốt của một tế bào quang điện thì dòng  quang điện triệt tiêu khi hiệu điện thế hãm là Uh. Nếu giảm bước sóng đi n lần thì hiệu điện thế hãm tăng k lần. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 lan 2 THPT chuyen Ly Tu Trong

Câu 57: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng 2m.Từ vị trí cân bằng đưa vật tới vị trí lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Khi vật xuống dưới vị trí thấp nhất thì khối lượng của vật đột ngột giảm xuống còn một nửa. Bỏ qua mọi ma sát và gia tốc trọng trường là g. Biên độ dao động của vật sau khi khối lượng giảm là:

A.3mg /k                  B.3mg/2k                        C. mg/k                         D. 2mg/k

Câu 58: Công suất bức xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là

A. 3,3696.1030 J.     B. 3,3696.1029 J.      C. 3,3696.1032 J.       D. 3,3696.1031 J.

Câu 59: Một bánh xe có mômen quán tính đối với   trục quay cố định là 6 kgm2 đang đứng yên thì chịu tác dụng của mômen lực 30 Nm đối với   trục quay. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu quay, bánh xe đạt tới   tốc độ góc có độ lớn 100 rad/s ?

A. 12s.                   B. 15 s.                        C. 20 s.                          D. 30 s.

Câu 60: Một đĩa phẳng đang quay quanh trục cố định đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc không đổi. Một điểm bất kỳ nằm ở mép đĩa

A. không có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến.

B. có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến.

C. chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến.

D. chỉ có gia tốc tiếp tuyến mà không có gia tốc hướng tâm.

 

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 LẦN 2 NĂM 2014 - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG, CẦN THƠ

 1A

2C 

 3C

 4D

 5D

 6C

 7C

 8A

 9S

 10A

 11A

 12B

 13B

 14A

 15C

 16C

 17B

 18B

 19D

20B 

21C 

22A 

23D 

24B 

25D 

 26D

 27B

 28C

 29A

 30C

 31D

 32D

 33B

 34A

 35B

 36D

 37C

 38B

 39 D

 40A

 41A

 42A

 43C

 44B

 45B

 46D

 47D

 48C

 49B

 50C

 51B

 52C

 53D

 54B

 55A

 56B

 57A

 58D

 59C

 60C

Các em cú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247 nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 lần 2 THPT chuyên Lý Tự Trọng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!