Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 - Vụ GD tuyển sinh đại học năm 2014 (P2)

Cập nhật phần 2 - Đề thi thử đại học năm 2014 môn Lý - Vụ GD tuyển sinh đại học thứ 7 ngày 21/6/2014.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 - VỤ GD TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc ω = 20rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g = 10m/s2, khi qua vị trí x = 2cm, vật có vận tốc v = 40√3 cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn

 

A. 0,1(N)                     B. 0,4(N)                        C. 0,2(N)                           D. 0(N)

Câu 2: Tìm phát biểu đúng khi nói về "ngưỡng nghe"

      A. Ngưỡng nghe không phụ thuộc tần số

      B. Ngưỡng nghe là cường độ âm lớn nhất mà khi nghe tai có cảm giác đau

      C. Ngưỡng nghe phụ thuộc vào vận tốc của âm

      D. Ngưỡng nghe là cường độ âm nhỏ nhất mà tai có thể nghe thấy được

Câu 3: Trên mặt chất lỏng, tại A và B cách nhau 9 cm có hai nguồn dao động kết hợp: u= u= 0,5 cos100pt (cm).Vận tốc truyền sóng v =100 cm/s. Điểm cực đại giao thoa  M trên đường vuông góc với  AB tại A là điểm gần A nhất . Khoảng cách từ M đến A là

   A. 1,0625 cm.                 B.1,0025cm.                      C. 2,0625cm.        D. 4,0625cm.

Câu 4: Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với 0<φ<0,5π) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó:

      A. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.              B. gồm điện trở thuần và tụ điện.

      C. chỉ có cuộn cảm.                                       D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.

Câu 5: Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 30Ω, mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R và hai đầu cuộn dây lần lượt là 132V và 44√10 V. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là

   A. 1000W.         B. 1600W.           C. 774,4W.         D. 1240W.

Câu 6: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn dây có điện trở thuần r = 30Ω, độ tự cảm L = 0,6 /π (H), tụ điện có điện dung C = 1/2π mF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz. Để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại thì giá trị của biến trở phải bằng

      A. 0                         B. 10                             C. 40.                            D. 50.

Câu 7:Mạch điện xoay chiều gồm ba điện trở R, L, C mắc nối tiếp. R và C không đổi; L thuần cảm và thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200√2cos(100πt) V  Thay đổi L, khi L = L1 = 4/π (H) và khi L = L2 = 2/π (H) thì mạch điện có cùng công suất P = 200 W. Giá trị R bằng

A. R = 300W                  A. R = 200W           C. R = 100W                      A. R = 400W          

Câu 8: Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc:

      A. Đối với các môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng.

      B. Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá trị.

      C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính.

      D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tách màu khi qua lăng kính.

Câu 9: Trong vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 131I  hồi tháng 3/2011ở Nhật bản ,người ta thấy có chất phóng xạ  lan ra trong không khí .mưa đã làm có một nơi ở Hàn quốc bị nhiểm phóng xạ này và sau đó nó xuất hiện trong sữa bò với tốc độ phóng xạ 2900Bq/lít .Biết độ phóng xạ của sữa ở mức an toàn là 185Bq/lít ,chu kỳ bán rã của 131I  là 8,04 ngày .Hỏi sau bao lâu sữa ở đó mới đạt mức an toàn

 A.64 ngày                        B,92 ngày                                    C. 32 ngày            D. 120 ngày

Câu 10Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng k = 100N/m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2   Lấy = 10.Khi hệ vật và lò xo đang ở VTCB người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa.  Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn.

A. 70cm                         B. 50cm                          C. 80cm                              D. 20cm.

Câu 11:  Nguyên tắc của việc thu sóng điện từ dựa vào:

      A. hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC.

      B. hiện tượng bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở

      C. hiện tượng giao thoa sóng điện từ.

      D. hiện tượng hấp thụ sóng điện từ của môi trường.

Câu 12. Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 10N/m có một đầu cố định đầu kia gắn vào vật m= 100g Vật chuyển động có ma sát trên mặt bàn nằm ngang dọc theo trục của lò xo .Ban đầu vật được đưa đến vị trí lò xo bị nén 6cm rồi buông nhẹ .Vật đến vị trí lò xo nén 4 cm có vận tốc 40cm/s .Khi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất ,vật có vận tốc bằng

 A . 40√2 cm/s                    B  40√3 cm/s                  C. 20√6 cm/s        D. 40√5 cm/s

Câu 13: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không giãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí biên và độ lớn gia tốc tại vị trí động năng bằng 2 thế năng là :    

 A. √3                                    B. 3                                  C.1/3                                D. √2

Câu14 : Đặt một điện áp u = Uocos ω t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với một tụ điện C có điện dung thay đổi được. Ban đầu tụ điện có dung kháng 100Ω, cuộn dây có cảm kháng 50Ω. Giảm điện dung một lượng ∆C= 10-3/80 π (F) thì tần số góc dao động riêng của mạch là 80π(rad/s). Tần số góc ω của dòng điện trong mạch là

 A. 40π rad/s                          B.   60π rad/s                      C.  100π rad/s               D. 50π rad/s

Câu 15:  Phát biều nào sai khi nói về sóng điện từ ?

A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2.

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.

Câu 16: Một động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động dưới điện áp xoay chiều có UP = 200 V, khi đó công suất của động cơ là 3,6 kW, hệ số công suất là cos= 0,8 và điện trở thuần của mỗi cuộn là 2. Biết ba cuộn dây của động cơ mắc hình sao vào mạng điện hình sao. Coi năng lượng vô ích chỉ do tỏa nhiệt trong các cuộn dây của stato. Hiệu suất của động cơ là

A. 92,5%.                     B. 7,5%.                        C. 99,7%.                          D. 90,626%.

Câu 17: Trong một mạch dao động lí tưởng, lúc cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì hiệu điện thế trên tụ điện bằng 10 (V). Khi năng lượng từ trường trong cuộn dây gấp 3 lần năng lượng điện trường trong tụ thì hiệu điện thế trên tụ bằng

      A. 5 (V).                      B. 6 (V).                            C. 7 (V).                            D. 8 (V).

Câu 18: Tìm kết luận đúng về hiện tượng giao thoa ánh sáng:

A. Giao thoa ánh sáng là sự tổng hợp của hai chùm sáng chiếu vào cùng một chỗ.

B. Giao thoa của hai chùm sáng từ hai bóng đèn chỉ xảy ra khi chúng cùng đi qua kính lọc sắc.

C. Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra đối với các ánh sáng đơn sắc.

D. Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra khi hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào nhau.

Câu 19: Cho đoạn mạch RLC với L/C = R2 đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều u = U√2 cos ωt (với U không đổi,  thay đổi được). Khi ω = ω1 và ω = ω2 = ω = 9ω1 thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là

A.   3/√73 W                     B.   2/√13                             C.  2/√21              D.   4/√67

Câu 20: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc :

      A.  Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

      B.  Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

      C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.         

  1. Hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật.

Câu 21: Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình u= u= 6cos40πt (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 6mm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là:
 A. 1/3cm                     B. 0,5 cm                     C. 0,25 cm               D.1/6cm

Câu 22: Phản ứng nhiệt hạch:

      A. là hiện tượng một hạt nhân rất nặng hấp thụ một nơtron.

      B. cần một nhiệt độ cao mới thực hiện được.

      C. hấp thụ một nhiệt lượng lớn.

      D. trong đó, hạt nhân các nguyên tử bị nung chảy thành các nuclon.

Câu 23: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp: uA = 4cos(10πt - π/6) (cm) và uB = 2 cos(10πt + π/6) (cm). Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của AB là

      A. 3 cm.                       B. 5 cm.                             C. 2cm.                        D. 6 cm.

Câu 24: Các vạch quang phổ của thiên hà:

A. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn.

B. đều bị lệch về phía bước sóng dài.

C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.

D. có trường hợp bị lệch về phía bước sóng ngắn, có trường hợp bị lệch về phía bước sóng dài.

Câu 25: Đồng vị 23492U sau một chuỗi phóng xạ α vµ β- biến đổi thành 20682U . Số phóng xạ α và β-  trong chuỗi là

      A.  7 phóng xạ α, 4 phóng xạ β-  ;                         B.  5 phóng xạ α, 5 phóng xạ β- 

      C.  10 phóng xạ α, 8 phóng xạ β-  ;                        D.  16 phóng xạ α, 12 phóng xạ β- 

Câu 26: Một chất phóng xạ  có chu kỳ bán rã là 360 giờ. Khi lấy ra sử dụng thì khối lượng chỉ còn 1/32 khối lượng lúc mới nhận về. Thời gian từ lúc mới nhận về đến lúc sử dụng là

A. 50 ngày.                             B. 60 ngày.                               C. 75 ngày.                       D. 85 ngày.

Câu 28: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50 N/s , một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1 = 100g . Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng m2 = 400g sát vật  rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang µ = 0.05 Lấy g = 10 m/s2  Thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng lại là:

  A. 2,16 s.                        B. 0,31 s.                               C. 2,21 s.                   D. 2,06 s.

Câu 27: Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng?

      A. Động năng tỉ lệ  với bình phương tốc độ góc của vật.

      B. Thế năng  tỉ lệ  với bình phương tốc độ góc của vật.

      C. Thế năng tỉ lệ  với bình phương li độ góc của vật.        

      D. Cơ năng không đổi theo thời gian và  tỉ lệ với bình phương biên độ góc.

Câu 29: Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là

A. 28 dB                          B. 36 dB                           C. 38 dB                          D. 47 dB

Câu 30: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 100√3 Ω, có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 5.10 -5 /π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt - π/4) (V) thì biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch là i = √2cos(100πt - π/12) (A). Giá trị của L bằng

      A. 0,6/π (H).                 B. 0,5/π (H).                        C. 0,4/π (H).          D. 1/π (H).

Câu 31:Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sang , khoảng cách giữa 2 khe I âng là a =1mm,khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2 m. chùm sáng chiếu vào khe S có 2 bước sóng trong do lam da 0, 4 (mm) . trên màn xét khoảng MN = 4.8 mm đếm được 9 vân sáng với 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M,N . Tìm bước sóng λ2 ?

A 0.48mm                           B 0.6mm                           C 0.64mm                        D 0.72 mm

Câu 32: Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 16cm đang cùng dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình : x = a cos50t (cm). C là một điểm trên mặt nước thuộc vân giao thoa cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một vân giao thoa cực đại. Biết AC= 17,2cm.  BC = 13,6cm. Số vân giao thoa cực đại đi qua cạnh AC là :

A. 16 đường                            B. 6 đường                           C. 7 đường                        D.8 đường

Câu 33:  Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do

A. khác nhau về tần số                           B. khác nhau về tần số và biên độ của các hoạ âm.

C. khác nhau về đồ thị dao động âm      D. khác nhau về chu kỳ của sóng âm.

Câu 34:  Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa vào:

A. Hiện tượng tự cảm.                          B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Khung dây quay trong điện trường. D. Khung dây chuyển động trong từ trường.

Câu 35: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A, B đặt cách nhau 12 cm đang dao động vuông góc vói mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6 cm. Gọi C là điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8 cm. Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là:

      A. 2.                            B. 3                                    C. 4.                                   D. 5.

Câu 36: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, biết D = 2 m; a = 1mm. Hai khe S1, S2 được chiếu bằng chùm ánh sáng trắng (có bước sóng từ 0,38mm đến 0,76mm). Tại điểm A trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 3 mm, có số bức xạ cho vân sáng là:

      A. 1                              B. 2                                  C. 3                                     D. 4 

Câu 38:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ= 0,6 μm và λ2. Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn đếm được 33 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính λ2 biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa.

A. 0,4m.                        B. 0,75 m.                      C. 0, 6 m.             D. 0,7 m.

Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, hai khe S1, S2 được chiếu bằng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,603  µm và λ2  thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ λ1 . Bước sóng λ1  bằng

 A. 0,402m.              B. 0,502 m.          C. 0, 706 m.                D. 0,760 m.

Câu 40: Tìm phát biểu sai về lực hạt nhân:

      A.chỉ là lực hút.                             

      B.thuộc loại lực tương tác mạnh.

C.Có trị số lớn hơn lực đẩy culông giữa các proton.

D.là lực hút khi các nuclôn ở gần nhau và là lực đẩy khi các nuclôn ở xa nhau.

Câu 41: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, hai khe S1, S2 được chiếu bằng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng m và  thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ  trùng với vân tối thứ 4 của bức xạ . Bước sóng  bằng

      A. 0,7025m.            B. 0,7035 m.         C. 0, 7045 m.        D. 0,7600 m.

Câu 42: Một mẫu quặng chứa chất phóng xạ Xesi 13753Cs. Độ phóng xạ của mẫu là H0 = 3,3.109 Bq. Biết chu kỳ bán rã của Cs là 30 năm. Khối lượng Cs chứa trong mẫu quặng là

      A. 10 mg.                     B. 1 mg.                             C. 5 mg.                             D. 4 mg.

Câu 43: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch: 

      A. Không thay đổi.        B. Tăng.                           C. Giảm.            D.Bằng 1.

Câu 44: Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 3.10-10m. Biết c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js. Động năng của êlectron khi đập vào đối âm cực là:

A. 19,875.10-16 J.        B. 19,875.10-19 J.    C. 6,625.10-16 J.           D. 6,625.10-19 J.

Câu 45: Công thức nào sau đây không đúng đối với hiện tượng quang điện:

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

Câu 46: Trong mạng điện 3 pha tải đối xứng, khi cường độ dòng điện qua một pha là cực đại thì dòng điện qua hai pha kia như thế nào?

      A. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, cùng chiều với dòng trên

      B. Có cường độ bằng 1/3 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng trên

      C. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, cùng chiều với dòng trên

      D. Có cường độ bằng 1/2 cường độ cực đại, ngược chiều với dòng trên

Câu 47: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđro, vạch ứng với sự dịch chuyển của electron từ quỹ đạo M về quỹ đạo K là:λ1 = 0,1026 µm, vạch ứng với bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là λ2 = 0,6566 µm. Bước sóng dài nhất của dãy Lai-man là:

      A. 0,0608 µm.           B. 0,1216 µm.                  C. 0,1824 µm.       D. 0,2432µ m.

Câu 48: Hiệu điện thế hãm của một tế bào quang điện là 1,5 V. Đặt vào hai đầu anot (A) và catot (K) của tế bào quang điện trên một điện áp xoay chiều: uAK = 3 cos(100πt + π/3) (V). Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong khoảng thời gian 2 phút đầu tiên là

      A. 60 s.                        B. 70 s.                              C. 80 s.                              D. 90 s.

Câu 49:Dùng proton  bắn vào Liti gây ra phản ứng:

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

Biết phản ứng tỏa năng lượng. Hai hạt 42He có cùng động năng và hợp với nhau góc φ. Khối lượng các hạt nhân tính theo u bằng số khối. Góc φ phải có:

A. cosφ< -0,875   B. cosφ > 0,875    C. cosφ < - 0,75          D. cosφ > 0,75    

Câu 50: Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2 coswt (có w thay đổi được trên đoạn [100π ; 200π] ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cho biết R = 300 , L = 1/π (H); C = 10-4/π (F).   Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là

A. 400/√13 (V), 100/3 (V)    B. 100 V; 50V.          C. 50V; 100/3 v.           D. 50√2 V; 50V.

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 - VỤ GD TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2

1D

2D

3A

4B

5C

6B

7C

8D

9C

10C

11A

12B

13B

14A

15B

16D

17A

18D

19A

20A

21A

22B

23C

24B

25A

26C

27C

28D

29B

30D

31B

32D

33C

34B

35A

36B

37C

38B

39A

40D

41B

42B

43C

44D

45A

46D

47B

48C

49C

50A

 

 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 tiếp theo các em chú ý theo dõi.

Theo Vụ GD tuyển sinh ĐH năm 2014

 

 

 

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 - Vụ GD tuyển sinh đại học năm 2014 (P2)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247