Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2014 - THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2014 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai chi tiết đề thi và đáp án các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B NĂM 2014 - THPT LƯƠNG THẾ VINH 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1:  Các nhân tố sau:

1.đột biến.   2.các yếu tố ngẫu nhiên.   3.di nhập gen.   4.CLTN.    5.giao phối ngẫu nhiên.

Nhân tố nào đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa?

A.   2,3,5.                 B.   1,3.              C.   3,4,5.               D.   1,3,5.

Câu 2:  Cho 2000 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Ab/aB, quá trình giảm phân đã có 400 tế bào xãy ra hoán vị gen. Các giao tử sinh ra đều có sức sống như nhau. Số giao tử AB bằng bao nhiêu?

A.   100                  B.   200              C.   3600               D.   400

Câu 3:  Thực vật rụng lá theo mùa phân bố ở

A.  vùng ôn đới.                                       B.  vùng cận bắc cực

C.  sa mạc, hoang mạc ở vùng nhiệt đới.    D.  vùng bắc cực.

Câu 4:  Mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh

A.  kiểu phân bố cá thể của quần thể.

B.  sức sinh sản và mức độ tử vong của các cá thể trong quần thể.

C.  cấu trúc tuổi của quần thể.

D.  mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 5:  Quá trình nào sau đây không phải là một phần của chu trình Cacbon?

A.  Sự trả lại CO2 vào không khí bởi khuếch tán CO2 từ đại dương.

B.  Sự trả lại CO2 vào không khí bởi hô hấp của thực vật và động vật.

C.  Sự trả lại CO2 vào không khí bởi sự hô hấp của sinh vật phân giải.

D.  Sự trả lại CO2 vào không khí bởi hoạt động phun núi lửa.

Câu 6:  Sự khác biệt nhất về trao đổi vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái là

A.  năng lượng được sử dụng lại còn vật chất thì không.

B.  năng lương được trao đổi theo chu trình còn vật chất theo dòng.

C.  vật chất được sử dụng lại còn năng lượng thì không.

D.  tổng năng lượng sinh ra luôn lớn hơn tổng sinh khối.

Câu 7:  Câu nào sau đây là không đúng khi nói về bậc dinh dưỡng?

A.  Sinh vật sản xuất là bậc dinh dưỡng cấp 1.

B.  Bậc tiêu thụ cấp cao nhất là bậc dinh dưỡng cấp cao nhất.

C.  Mỗi bậc dinh dưỡng có một loài sinh vật.

D.  Mỗi bâc dinh dưỡng có nhiều loài sinh vật.

Câu 8:  Có 2 bệnh di truyền liên kết với giới tính được ghi lại ở phả hệ dưới đây. Đó là bệnh mù màu và bệnh thiếu hụt enzim trong hồng cầu nằm trên NST X cách nhau 10cM. Hiện tại người phụ nữ 4 đang mang thai, xác suất để người phụ nữ này sinh một bé trai bình thường (không mắc 2 bệnh trên) là

A.   1,25%                                          B.   5%   

C.   22,5%                                          D.   2,5% 

Câu 9:  Ở vi khuẩn, đột biến gen lặn có hại khi mới phát sinh sẽ

A.  bị đào thải khỏi quần thể chậm hơn đào thải alen trội có hại.

B.  bị đào thải khi alen lặn có hại ở trạng thái đồng hợp lặn.

C.  nhanh chóng bị đào thải khỏi quần thể giống như đào thải alen trội có hại.

D.  không bị đào thải ngay do nó tồn tại ở trạng thái dị hợp.

Câu 10:  Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen qui định và trội hoàn toàn. Thực hiện phép lai giữa 2 cá thể ruồi
giấm có cùng kiểu gen AB/abDd với tần số hoán vị gen là 20%. Tỷ lệ kiểu hình A- B- dd ở đời con là

A.   35%              B.   17,5%             C.   16,5%               D.   33%

Câu 11:  Cây chủng loại phát sinh của bộ Linh trưởng cho ta thấy mối quan hệ gần xa giữa Người với các loài vượn người. Cây chủng loại được thiết lập chủ yếu dựa trên bằng chứng nào?

A.  Hình thái giải phẩu so sánh.                          B.  Tế  bào.

C.  Quá trình phát triển phôi.                              D.  Phân tử.

Câu 12:  Nguyên nhân nào mà giao phối không ngẫu nhiên làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể?

A.  Tần số alen có lợi giảm.                    

B.  tần số alen gây hại tăng.

C.  Tần số kiểu gen dị hợp giảm.        

D.  Khả năng sinh sản giảm, các gen gây chết biểu hiện.

Câu 13:  Công nghệ lai tế bào sinh dưỡng gồm các bước:

1.Đưa tế bào lai nuôi trong môi trường đặc biệt để chúng phân chia và tái sinh thành cây lai khác loài.

2.Cho 2 dòng tề bào đã làm mất thành tế bào dung hợp với nhau.

3.Dùng enzim phá hủy thành tế bào tạo ra 2 dòng tế bào mất thành tế bào. Trật tự các bước đúng là:

A.3 → 2→ 1.               B.   2→ 1→ 3.           C.   3→ 1→ 2.         D.   1→ 2→ 3.

 Câu 14:  Loại axit nucleic nào sau đây có thời gian tồn tại ngắn nhất?

A.  mARN                B.  tARN             C.  rARN                D.  ADN

Câu 15:  Các bằng chứng hóa thạch cho thấy trong chi Homo có ít nhất là 8 loài, hiện nay chỉ có loài người hiện đại còn tồn tại và phát triển, các loài khác đều đã bị diệt vong. Loài người nào đã bị loài người hiện đại cạnh tranh dẫn đến tuyệt chủng gần đây nhất?

A.  H.heidelbergensis.                   B.  H.neanderthalensis.  

C.  H.habilis.                                D.  H.erectus.

Câu 16:  Hậu quả của việc khai hoang lấy đất trồng cây nông nghiệp, đất bị khô cằn, nhiều vùng bị hoang mạc hóa. Nguyên nhân chủ yếu là

A.  do chăn thả gia súc làm trụi cây cỏ

B.  do sử dụng nhiều phân hóa học

C.  do xói mòn đất

D.  cây nông nghiệp sử dụng mất nhiều chất khoáng trong đất

Câu 17:  Xét 2 gen mỗi gen có 2alen, số loại kiểu gen nhiều nhất khi

A.  Hai gen đó nằm trên 2 cặp NST thường.

B.  Hai gen đó nằm ở vùng tương đồng của X và Y.

C.  Hai gen đó nằm ở vùng không tương đồng của X.

D.  Hai gen đó nằm trên cùng một cặp NST thường.

Câu 18:  Một phân tử ADN nhân đôi do tác nhân đột biến 5BU vào thay thế T gây ra đột biến thay thế cặp A-T thành G - X. Quá trình phát sinh đột biến này phải qua 3 lần nhân đôi Số phân tử ADN bị đột biến chiếm tỷ
lệ

A.   1/2                   B.   1/8               C.   1/16             D.   1/4

Câu 19:  Người ta sử dụng vi rút làm thể truyền để thay thế gen bệnh bằng gen lành là vì

A.  bằng cách này gen lành có thể được nhân lên thành nhiều bản sao.

B.  bằng cách này gen lành có thể chèn được vào NST của người.

C.  bằng cách này gen lành có thể tồn tại trong tế bào chất mà không bị enzim phân hủy.

D.  bằng cách này ít gây tác dụng xấu hơn là dùng plasmit làm thể truyền. 

Câu 20:  Một người đàn ông có bố,mẹ bình thường và ông nội bị bệnh galactozơ huyết lấy vợ bình thường, có bố mẹ bình thường nhưng cô em gái bị bệnh galactozơ huyết. Người vợ hiện đang mang thai con đầu lòng. Xác suất để con họ sinh ra không mang gen bệnh bằng bao nhiêu? Cho biết bệnh do gen lặn trên NST thường qui định và mẹ của người đàn ông này không mang gen gây bệnh. Câu trả lời đúng là

A.   1/12                  B.   1/2                 C.   1/4               D.   11/12

Câu 21:  Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể qua cơ chế

A.  nhân đôi ADN.                          B.  nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã.

C.  phiên mã, dịch mã.                  D.  nhân đôi ADN, dịch mã.

Câu 22:  Một nhóm tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbXDY tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó 1 số tế bào cặp NST mang cặp gen Aa giảm phânI bình thường, giảm phânII không phân li. Số loại giao tử tối đa được sinh ra là

A.   20                 B.   28                 C.   8                  D.   16

Câu 23:  Ở người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên NST thường qui định, bệnh mù màu do gen lặn trên NST X. Một cặp vợ chồng bình thường, vợ có bố mù màu mẹ bị điếc bẩm sinh. Chồng có em gái bị điếc bẩm sinh. Những người khác trong gia đình không ai bị 2 bệnh trên. Cặp vợ chồng này sinh một đứa con. Xác suất đứa con không bị cả 2 bệnh là

A.   62,5%           B.   18,78%               C.   25%              D.   37,5%

Câu 24:  Ở cà chua, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Lai hai cây quả đỏ với nhau F1 được toàn cây quả đỏ, tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau F2 được cả cây quả đỏ và cây quả vàng. Tỷ lệ cây quả đỏ so với cây
quả vàng ở F2 là

A.   5:3                  B.   15:1                  C.   9:7                 D.   3:1

Câu 25:  Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố chủ yếu quyết định trạng thái cân bằng số lượng cá thể của quần thể là

A.  sức sinh sản và mức độ tử vong của các cá thể trong quần thể.

B.  kiểu phân bố cá thể của quần thể.

C.  khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

D.  mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

Câu 26:  Nguyên nhân chính dẫn đến hiệu ứng nhà kính trên trái đất là do

A.  động vật phát triển nhiều làm tăng lượng CO2 qua hô hấp.

B.  hoạt động núi lửa ở nhiều nơi trên trái đất nên CO2 thải ra nhiều.

C.  đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch và thu hẹp diện tích rừng.

D.  dân số quá đông làm tăng lượng CO2 qua hô hấp.

Câu 27:  Màu hoa do 2 gen không alen tương tác qui định. Có mặt 2 alen trội A và B cho màu đỏ, nếu kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì cho màu hồng, kiểu gen aabb cho màu trắng. Một quần thể đang cân bằng, tần số alen A = 0,4; B = 0,3. Theo lí thuyết kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ

A.   26,88%           B.   65,25%           C.   32,64%           D.   5,76%

Câu 28:  Đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hóa là

A.  các đơn vị trên loài.     B.  quần thể.      C.  loài.             D.  cá thể.

Câu 29:  Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật gồm

1.Điều hòa phiên mã.       2. Điều hòa dịchmã.                                                   

3. Điều hòa sau dịch mã.    4.Điều hòa qua Operon.             

5.Điều hòa ở từng gen.

Điều hòa gen ở sinh vật nhân sơ là

A.   1,2,3                   B.   1,4              C.   1,2,3,4                D.   1,5

Câu 30:  Cho biết ở người, A qui định tính trạng phân biệt được mùi vị, a qui định không phân biệt được mùi vị, các gen này nằm trên NST thường. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Tỷ lệ người phân biệt được mùi vị chiếm 64%. thì xác suất để một cặp vợ chồng đều phân biệt được mùi vị sinh 3 con trong đó có 2 con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là

A.   0,98%               B.   2,97%              C.   1,74%             D.   3,22%

Câu 31:  Tại sao quần thể phải có kích thước rất lớn thì tần số alen của quần thể mới ít bị biến đổi?

A.  Khi quần thể có kích thước lớn thì tác động của di nhập gen bị hạn chế.

B.  Khi quần thể có kích thước lớn thì tác động của chọn lọc tự nhiên bị hạn chế.

C.  Khi quần thể có kích thước lớn thì tần số đột biến gen là không đáng kể.

D.  Khi quần thể có kích thước lớn thì tác động của các yếu tố ngẫu nhiên bị hạn chế. Câu 32:  Đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn?

A.  Phần lớn các gen ở trạng thái đồng hợp.              

B.  Quần thể ngày càng thoái hóa.

C.  Các cá thể trong quần thể có kiểu gen đồng nhất.

D.  Thể dị hợp chiếm ưu thế. Câu 33:  Đặc điểm nào sau đây không đúng với tARN?

A.  tARN đóng vai trò như “một người phiên dịch”

B.  Mỗi loại tARN có một bộ ba đối mã đặc hiệu.

C.  Đầu 5/ của tARN là nơi liên kết với axit amin mà nó vận chuyển.

D.  tARN có kích thước ngắn và có liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung.

Câu 34:  Gen thứ nhất có 5 alen, gen thứ 2 có 2 alen, 2 gen này cùng nằm trên NST X không có alen trên Y. Gen thứ 3 nằm trên NST Y không có alen trên X có 3 alen. Số kiểu gen tối đa có trong quần thể là

A.   75                 B.   125                  C.   85                D.   225

Câu 35:  Quá trình tiến hóa sinh học hình thành nên thế giới sinh vật đa dạng ngày nay là nhờ

A.  những biến đổi lớn về khí hậu địa chất.                

B.  tác động của con người.

C.  các nhân tố tiến hóa.                                             

D.  sự phân li tính trạng.

Câu 36:  Cho phép lai: P   ♀AABb  x   ♂AaBb

Trong quá trình giảm phân cơ thể đực cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phânI, giảm phânII bình thường, cặp NST mang cặp gen Bb phân li bình thường. Cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen đột  biến?

A.   2                      B.   6                     C.   4                     D.   8

Câu 37:  Một quần thể ruồi giấm đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên NST X   (không có alen trên Y). Nếu tần số alen lặn bằng 0,5 thì tỷ lệ giữa con đực có kiểu hình do alen lặn qui định với con cái cũng có kiểu hình do gen lặn qui định là

A.   3:1.                  B.   1:1.                 C.   2:1.               D.   9:7.

Câu 38:  Giả sử 1 gen mã hóa cho 1 chuỗi polipeptit từ đó hình thành nên   1 enzim có cấu tạo từ 2 chuỗi này. Gen này bị đột biến thành 1 alen trội âm tính 1 phần, nghĩa là nếu 1 trong 2 chuỗi bị đột biến thì hoạt tính enzim mất 40%, nếu cả 2 chuỗi bị đột biến thì hoạt tính enzim mất 80%. Tỷ lệ % hoạt tính chung của enzim này trong cơ thể dị hợp so với cơ thể bình thường là bao nhiêu?

A.   60%                B.   40%                  C.   80%                D.   50%

Câu 39:  Trong cơ chế điều hòa Operon lac, trong môi trường có lactozo cũng như không có lactozo gen điều hòa ( R) luôn hoạt động tạo ra protein ức chế. Gen điều hòa ( R ) có đặc điểm cấu trúc như thế nào khiến nó luôn hoạt động?

A.  Gen điều hòa ( R ) vùng O bị đột biến nên không bị ức chế.

B.  Gen điều hòa ( R ) không có vùng O nên không bị ức chế.

C.  Gen điều hòa ( R ) vùng O enzim ARN polimeraza luôn gắn vào.

D.  Gen điều hòa ( R ) vùng P của nó không bị protein ức chế gắn vào.

Câu 40:  Một loài thực vật tính trạng chiều cao cây do 3 cặp gen (Aa,Ba,Dd) tương tác cộng gộp qui định, sự có mặt của mỗi alen trội làm tăng chiều cao cây lên 10cm. Lai cây cao nhất (210cm) với cây thấp nhất được F1. Lai F1 với cây có kiểu gen AabbDd thu được F2. Tỷ lệ cây F2 có chiều cao 170cm là

A.   12/64                B.   5/16              C.   15/64             D.   15/32

II.PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A.Theo chương trình chuẩn ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41:  Từ hạt phấn của một cây bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn rồi xử lí bằng cônsixin có thể tạo ra

A.  quần thể cây trồng lưỡng bội dị hợp về tất cả các gen.

B.  quần thể cây trồng lưỡng bội thuần chủng có nhiều kiểu gen khác nhau.

C.  quần thể cây trồng đơn bội đồng loạt giống nhau về kiểu gen.

D.  quần thể cây trồng lưỡng bội thuần chủng đồng loạt giống nhau về kiểu gen.

Câu 42:  Một loài thực vật, giao phấn giữa 2 cây quả tròn thuần chủng (P) có kiểu gen khác nhau được F1 toàn quả dẹt. F1 lai với cây đồng hợp tử lặn về các cặp gen được đời con có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 1 cây quả dẹt: 2 cây quả tròn: 1 cây quả dài. Cho cây F1 tự thụ phấn được F2 . Chọn các cây quả tròn F2 cho giao phấn với nhau được F3. Lấy ngẫu nhiên một cây F3 đem trồng, xác suất để cây này cho quả tròn là

A.   3/4                B.   1/9                  C.   2/3                  D.   1/12

Câu 43:  Câu nào dưới đây nói về chọn lọc tự nhiên là đúng?

A.  CLTN trực tiếp làm phát sinh các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

B.  CLTN trực tiếp làm tăng tần số kiểu gen thích nghi trong quần thể.

C.  CLTN trực tiếp tạo ra các kiểu gen thích nghi trong quần thể.

D.  CLTN trực tiếp làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi trong quần thể.

Câu 44:  Một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 12 nhóm gen liên kết. Thể ba của loài này có số lượng NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân I là

A.   50                  B.   24                C.   25                   D.   48

Câu 45:  Vật chất di truyền của vi rút HIV là 2 phân tử ARN. Vào tế bào người ARN của vi rút được sử dụng

làm khuôn để tổng hợp ADN, enzim nào sau đây tham gia vào quá trình này?

A.  ARN tự xúc tác.                                   B.  Enzim ADN polimeraza.

C.  Enzim ARN polimeraza.                        D.  Enzim phiên mã ngược.

Câu 46:  Hiện nay để ngăn ngừa bệnh phêninkêtô niệu ở người biện pháp cần làm là

A.  hạn chế thức ăn chứa nhiều axitamin tyrozin.

B.  không thể ngăn ngừa được vì phêninkêtô niệu là bệnh di truyền.

C.  thay thế gen gây bệnh bằng gen lành nhờ liệu pháp gen.

D.  hạn chế thức ăn chứa nhiều axitamin pheninalanin.

Câu 47:  Ở một loài thực vật, A: hoa đỏ trội hoàn toàn so với a:hoa trắng; B: quả tròn trội hoàn toàn so với b:quả dài. Các gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số alen A = 0,5; b = 0,8. Theo lí thuyết tỷ lệ cá thể hoa đỏ, quả tròn dị hợp cả 2 cặp gen trong tổng số cây hoa đỏ , quả tròn trong quần thể này là

A.   62,25%            B.   16%            C.   59,26%           D.   27%

Câu 48:  Quan hệ đối kháng giữa 2 loài gồm

1.cạnh tranh.                                      2.kí sinh.

3.ức chế cảm nhiễm.                           4.sinh vật này ăn sinh vật khác.

Hãy sắp xếp theo trật tự quan hệ loài càng bị hại nhiều càng xếp về sau. Trật tự đúng là

A.   2,3,1,4.        B.   1,3,2,4.          C.   2,1,4,3.            D.   1,2,3,4.

Câu 49:  Nhóm tảo nào có khả năng quang hợp ở lớp nước sâu nhất?

A.  Tảo đỏ.                         B.  Tảo lam.                       C.  Tảo nâu.                       D.  Tảo lục.

Câu 50:  Hệ sinh thái nào sau đây có tính bền vững nhất?

A.  Hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm cá.         B.  Hệ sinh thái rừng trồng.

C.  Hệ sinh thái nông nghiệp.                 D.  Hệ sinh thái rừng nguyên sinh.

B.Theo chương trình nâng cao ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51:  Câu nào dưới đây mô tả về gen phân mảnh là đúng?

A.  Gen phân mảnh có thể tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau.

B.  Gen phân mảnh chỉ tìm thấy ở sinh vật nhân sơ.

C.  Gen phân mảnh làm giảm tác hại của đột biến. 

D.  Gen phân mảnh phiên mã xong sẽ được sử dụng ngay vào dịch mã.

Câu 52:  Giả sử một quần thể bọ cánh cứng với 1000 cá thể. Bọ cánh cứng màu đỏ có kiểu gen BB hoặc Bb, màu đen bb. Quần thể đang ở trạng thái cân bằng và tần số alen B = 0,5; b = 0,5. Nếu 1000 cá thể bọ cánh cứng màu đen di cư vào quần thể này thì tần số alen B và b ở quần thể này lần lượt là

A.   0,25; 0,75.       B.   0,75; 0,25.   C. 0,4; 0,6         D. 0,5 : 0,5                        

Câu 53:  Câu nào dưới đây liên quan đến thuyết tiến hóa trung tính là đúng?

A.  Gen đột biến trung tính góp phần duy trì sự đa dạng di truyền của quần thể.

B.  Gen đột biến khi biểu hiện ra kiểu hình hầu hết là trung tính.

C.  Gen đột biến trung tính không thể bị loại khỏi quần thể.

D.  Tiến hóa là củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính mà không chịu tác động của CLTN.

Câu 54:  Nguyên nhân chủ yếu của sự tiến bộ sinh học là gì?

A.  Phức tạp hóa tổ chức cơ thể.            B.  Sinh sản nhanh.

C.  Phân hóa đa dạng.                         D.  Nhiều tiềm năng thích nghi với hoàn cảnh thay đổi.

Câu 55:  Chọn lọc vận động là kiểu chọn lọc

A.  làm tăng dần giá trị trung bình của tính trạng trong quần thể.

B.  diễn ra khi điều kiện sống ổn định.

C.  làm giảm giá trị trung bình của tính trạng trong quần thể

D.  làm thay đổi giá trị trung bình của tính trạng trong quần thể theo 1 hướng xác định.

Câu 56:  Cho con đực (XY) thân đen, mắt trắng thuần chủng giao phối với con cái (XX) thân xám, mắt đỏ thuần chủng được F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau F2 thu được:

50% con cái thân xám, mắt đỏ.

20% con đực thân đen, mắt trắng.

5% con đực thân đen, mắt đỏ.

20% con đực thân xám, mắt đỏ.

5% con đực thân xám, mắt trắng.

Tần số hoán vị gen để F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình trên là

A.   20%            B.   15%              C.   10%              D.   40%

Câu 57:  Khi một quần xã bị nhiễm độc nặng thuốc trừ sâu, nhóm loài sinh vật nào trong quần xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất?

A.  Nhóm loài chủ chốt.                           B.  Nhóm loài ưu thế.

C.  Nhóm loài đặc trưng.                        D.  Nhóm loài thứ yếu.

Câu 58:  Một bệnh di truyền do đột biến gen trội trên NST thường. Câu nào sau đây là đúng?

A.  Những người mẹ bị bệnh không bao giờ di truyền bệnh này cho con trai.

B.  Tất cả những người cha bị bệnh đều sinh ra con bị bệnh.

C.  Nếu cha mẹ bị bệnh thì chắc chắn tất cả các con của họ đều bị bệnh.

D.  Nếu một em bé bị bệnh, chắc chắn ít nhất một trong các ông, bà của em bị bệnh.

Câu 59:  Một cây dị hợp về 2 cặp alen qui định 2 tính trạng cho tự thụ phấn, đời sau thu được 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó tỷ lệ kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 gen là 0,04. Kết luận nào rút ra sau đây là đúng?

A.  Một alen trội của gen này và 1 alen lặn của gen kia nằm trên cùng 1 NST và trong quá trình phát sinh giao tử cái đã xảy ra hoán vị gen.

B.   2 alen trội qui định 2 tính trạng nằm trên cùng 1 NST và trong quá trình phát sinh giao tử đực đã xảy ra hoán vị gen.

C.   2 alen trội qui định 2 tính trạng nằm trên cùng 1 NST và trong quá trình phát sinh giao tử cái đã xảy ra hoán vị gen.

D.  Một alen trội của gen này và 1 alen lặn của gen kia nằm trên cùng 1 NST và trong quá trình phát sinh giao tử đã có hiện tượng hoán vị gen.

Câu 60:  Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân li ổ sinh thái của các loài trong quần xã sinh vật?

A.  Các loài ăn các loại thức ăn khác nhau.

B.  Các loài kiếm ăn ở những vị trí khác nhau.

C.  Các loài kiếm ăn vào những thời điểm khác nhau.

D.  Các loài có chung nhau về nguồn thức ăn. 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B NĂM 2014 - THPT LƯƠNG THẾ VINH 

1D

2D

3A

4B

5D

6C

7C

8D

9C

10B

11D

12C

13A

14A

15B

16C

17B

18B

19B

20B

21C

22A

23A

24B

25A

26C

27C

28B

29B

30B

31D

32A

33C

34C

35C

36B

37C

38A

39B

40B

41B

42C

43D

44C

45D

46D

47C

48A

49A

50D

51A

52A

53A

54D

55D

56A

57A

58D

59D

60D

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2014 tiếp theo sẽ được cập nhật liên tục trên Tuyensinh247.com

Tuyensinh247 tổng hợp

2 bình luận: Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2014 - THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247