Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1, B - Vụ GD tuyển sinh đại học năm 2014 (P2)

Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1, B - Vụ GD tuyển sinh đại học năm 2014 (P2)- Tuyensinh247 cập nhật thứ ba ngày 1/7/2014.


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1 - VỤ GD TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH    ( 7 điểm )

Câu I ( 2,0điểm) Cho hàm số  y = x3 - (m + 1)x + 5 - m2.

1)      Khảo sát và vẽ đồ thị  hàm số khi m = 2;

2)      Tìm m để đồ thị hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu, đồng thời các điểm cực đại, cực tiểu và điểm I(0 ; 4) thẳng hàng.

Câu II:(2.0điểm)    1, Giải phương trình: 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

                            2, Giải phương trình 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

Câu III (1.0 điểm)   Giải bất phương trình sau

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

Câu IV(1.0 điểm) Tính tích phân

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)      

Câu V(1.0 điểm)  Cho lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1 có tất cả các cạnh bằng a, góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 300. Hình chiếu H của điểm A trên mặt phẳng (A1B1C1) thuộc đường thẳng B1C1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA1 và B1C1 theo a.

PHẦN RIÊNG CHO TỪNG CHƯƠNG TRINH  ( 3 điểm )

A/ Phần đề bài theo chương trinh chuẩn

Câu VI.a: (2.0điểm)

1.  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x-1)2 + (y+2)2 = 9 và đường thẳng d: x + y + m = 0. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (C)  (B, C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông.

2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(10; 2; -1) và đường thẳng d có phương trình

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

Lập phương trình mp (P) đi qua A, song song với d và khoảng cách từ d tới (P) là lớn nhất.

Câu VII.a: (1.0điểm)  

Cho đẳng thức:

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

          Tìm hệ số của số hạng chứa x10 trong khai triển

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)    

       B/ Phần đề bài theo chương trình nâng cao

Câu VI.b: (2 .0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x-1)2 + (y+2)2 = 9 và đường thẳng d: x + y + m = 0. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (C)  (B, C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông.

2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(10; 2; -1) và đường thẳng d có phương trình  

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

Lập phương trình mp(P) đi qua A, song song với d và khoảng cách từ d tới (P) là lớn nhất.

   Câu VII.b: (1.0 điểm)      Giải bất phương trình:

 De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1 - VỤ GD TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1, B - Vu GD tuyen sinh dai hoc nam 2014 (P2)

Các em chú sý theo dõi các đề thi thử địa học môn toán khối A,A1 năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247 nhé!

Theo Vụ GĐ tuyển sinh đại học năm 2014

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1, B - Vụ GD tuyển sinh đại học năm 2014 (P2)

 •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247