Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 (P17)

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 (P17) các em theo dõi chi tiết dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1 NĂM 2014

I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)

Câu 1: (2đ) Cho hàm số y = x4 - 2m2x2 + 1 có đồ thị (Cm)

       1/ Khảo sát hàm số khi m = 2                             

       2/ Tìm m để hàm số có 3 cực trị và 3 điểm cực trị của đồ thị (Cm) lập thành một tam giác vuông cân.

Câu 2:(1đ) Giải pt:

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 (P17)

Câu 3 :(1đ) Giải phương trình: 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 (P17)

Câu 4: (1đ) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x2 và 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 (P17)

Câu 5: () Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên AA’ = a√3. Gọi E là trung điểm của AB. Tính khoảng cách giữa A’B’ và mp(C’EB) và thể tích khối tứ diện A’C’BE.

Câu 6:() Cho 3 số thực dương thỏa điều kiện a2014 + b2014 + c2014 = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = a5 + b5 + c5.

 II/ PHẦN RIÊNG (3điểm): Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

Phần A:Câu 7a: (1đ) Cho đường tròn (C): (x - 1)2 + (y - 2)2 = 4 và đường thẳng d: x – y – 1 = 0. Viết pt đường tròn (C’) đối xứng với đường tròn (C) qua đường thẳng d.

Câu 7a: (1đ) Cho các đường thẳng

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 (P17)

  và mp(P): x - 2y + 3z + 4 = 0. Viết pt đường thẳng d là hình chiếu của d2 lên mp(P) theo phương đường thẳng d1.

Câu 9a: () Xác định tập hợp các điểm trong m.phẳng phức biểu diễn các só phức z thỏa:

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 (P17)

Phần B: Câu 7b: (1đ) Cho parabol (P): y2 = 4x và hai điểm A(0; -4), B(-6; 4). Tìm trên (P) điểm C sao cho tam giác ABC là tam giác vuông tại A.

Câu 8b: (1đ) Trong kgOxyz, cho các đường thẳng

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 (P17)

 Tìm M ∈ d1, N ∈ d2 sao cho độ dài đoạn MN nhỏ nhất. Viết pt mặt cầu (S) đường kính MN.

Câu 9.b: (1điểm) Tìm trên đồ thị (C):

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 (P17)

  điểm A để tiếp tuyến của (C) tại A vuông góc với đường thẳng đi qua A và tâm đối xứng của (C).

ĐÂP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1 NĂM 2014

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 (P17)

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247 nhé!

Theo Dethi.Violet

1 bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 (P17)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247