Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 lần cuối THPT chuyên ĐH Vinh

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 lần cuối năm 2014 THPT chuyên ĐH Vinh các em theo dõi dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1 LẦN CUỐI NĂM 2014 CHUYÊN ĐH VINH

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm).  Cho hàm số y = -x - 1/(x - 1) 

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M, biết khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ∆ : y = 2 x -1 bằng 3/√5.

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan cuoi THPT chuyen DH Vinh

Câu 5 (1,0 điểm).   Cho hình hộp  ABCD.A 'B 'C' D '  có đáy ABCD là hình thoi cạnh   a√3, BD = 3a, hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (A 'B 'C ' D ') là trung điểm của A'C '. Biết rằng côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng ( ABCD) và  (CDD'C') bằng √21/7. Tính theo a thể tích khối chóp ABCDA'B'C'D' và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  A' BC ' D '.

Câu 6 (1,0 điểm).   Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 1.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan cuoi THPT chuyen DH Vinh

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)  Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a hoặc phần b)

a. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm).   Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có phương trình đường chéo AC : x - y +  1 = 0,  điểm  G(1; 4) là trọng tâm của tam giác ABC, điểm   E(0;  - 3)  thuộc đường cao kẻ từ D của tam giác ACD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành đã cho biết rằng diện tích của tứ giác AGCD bằng 32 và đỉnh A có tung độ dương.

Câu 8.a (1,0 điểm).   Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC vuông tại C, góc BAC = 30o, AB = 3√2 , đường thẳng AB có phương trình

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan cuoi THPT chuyen DH Vinh

 ,  đường thẳng AC nằm trên mặt phẳng (α): x + z - 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết rằng đỉnh B có hoành độ dương.

Câu 9.a (1,0 điểm).  Tìm số phức z thỏa mãn

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan cuoi THPT chuyen DH Vinh

b. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD có AD // BC, AD = 2BC đỉnh B(4; 0),   phương  trình  đường chéo AC là 2x - y - 3 = 0,   trung điểm E  của AD  thuộc  đường  thẳng ∆ : x - 2   y + 10 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình thang đã cho biết rằng cot góc ADC = 2.

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 1; 1), B(3; 2; 4) và mặt phẳng (α) : x + 5 y -2z -5 = 0. Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (a) sao cho MA ⊥ AB và d (A , MB) = √(330/31), 

Câu 9.b (1,0 điểm).  Giải hệ phương trình

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan cuoi THPT chuyen DH Vinh

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1 LẦN CUỐI NĂM 2014 CHUYÊN ĐH VINH

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1 nam 2014 lan cuoi THPT chuyen DH Vinh

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 tiếp theo trên Tuyensinh247 nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1 năm 2014 lần cuối THPT chuyên ĐH Vinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247