Đề thi thử Đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 (P13)

Cập nhật phần 12 Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 - THPT Bình Xuyên, Vĩnh Phúc các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2014 - THPT BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC

I.PHN CHUNG CHO TT CTHÍ SINH (7 đim)

Câu 1.( 2 điểm) Cho hàm số (mx + 1)/ x-1  có đồ thị (C)

1/Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi m =1.

2/Viết phương trình tiếp tuyến d với (C) tại điểm có hoành độ x =2, tìm m để khoảng cách từ điểm A(3;5) tới tiếp tuyến d là lớn nhất.

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P13)

II. PHN RIÊNG (3 đim): Thí sinh chỉ được làm mt trong 2 phn (Phn A hoc phn B)

A.Theo chương trình chun.

Câu 7.a (1 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C) (x-3)2+ (y-2)2 =1.Tìm M thuộc Oy sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn, A, B là tiếp điểm sao cho đường thẳng AB qua N(4;4).

Câu 8.a (1 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1;1;1) , B(3;5;2) và C(3;1;-3) . Chứng minh 3 điểm A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác vuông. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 9.a (1 điểm). Có 5 bông hoa hồng bạch, 7 bông hoa hồng nhung và 4 bông hoa cúc vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 bông hoa. Tính xác suất để 3 bông hoa được chọn không cùng một loại.

B.Theo chương trình nâng cao

Câu 7.b (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho e líp: x2/4 + y2/3 = 1 và đường thẳng D:3x + 4y -12 = 0. Từ điểm M bất kỳ trên D kẻ tới (E) các tiếp tuyến MA, MB. Chứng minh đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 8.b (1 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1;4;2) , B(2;5;0) và C(0;0;7) . Tìm điểm M thuộc (Oxy) sao cho MA2 +MB2+MC2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 9.b (1 điểm). Giải phương trình  (log2x)2 + (x - 5) log 3x + 6 - 2x = 0

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B  NĂM 2014 - THPT BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P13)De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P13)

Các phần tiếp theo của Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B có đáp án năm 2014 sẽ được Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật, các em chú ý theo dõi nhé!

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử Đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 (P13)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247