Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 THPT An Nhơn 3

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 trường THPT An Nhơn, Bình Định.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 - THPT AN NHƠN , BÌNH ĐỊNH

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 điểm)

Câu I. ( 2,0 điểm)   Cho hàm số : y = (3x – 1)/(x + 2)(C).

   1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

   2. Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm M(0; -11), cắt đồ thị (C) tại hai điểm A,B sao cho diện tích tam giác OAB gấp đôi diện tích tam giác OMB. (O là gốc tọa độ)

Câu II. (2,0 điểm)           De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 THPT An Nhon 3

Câu III. ( 1,0 điểm) Tính tích phân  

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 THPT An Nhon 3

Câu IV.( 1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC, có tam giác ABC vuông tại B,AB = a, BC = a√3, mp(SAC) vuông góc mp(ABC),SA = SC = a√2. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và SAC. Tính thể tích của khối chóp S.AMN và khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AB theo a. 

Câu V. ( 1,0 điểm)   Cho a,b,c  là ba số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 THPT An Nhon 3

II. PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu VI.a ( 2,0 điểm)

   1. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy; cho tam giác ABC có đỉnh A(2 ; 6), chân đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A là điểm D(2; -3/2) và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là điểm I (-1/2;1). Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.

  2. Trong không gian  0xyz cho điểm I(1; 2;-2) và đường thẳng ∆ : 2x - 2 = y + 3= z và mặt phẳng (P):2x + 2y + z + 5 = 0 . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I sao cho mặt phẳng (P) cắt khối cầu theo thiết diện là hình tròn có chu vi bằng 8π.

Câu VII.a ( 1,0 điểm)   Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 THPT An Nhon 3

 

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu VI.b (2,0 điểm)

  1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 8x + 6y + 21 = 0 và đường thẳng d: x + y - 1 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông  ABCD ngoại tiếp đường tròn (C) biết điểm A thuộc d.

  2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(2 ; -1 ; 3) và đường thẳng

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 THPT An Nhon 3

Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua K(1;0;0), song song với đường thẳng d đồng thời cách điểm M một khoảng bằng √3 .

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 THPT An Nhon 3

        ----------------------------- Hết -----------------------------

                       Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải 

Download đề thi và đáp án chi tiết tại đây

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 - THPT AN NHƠN , BÌNH ĐỊNH

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 THPT An Nhon 3

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247 nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 THPT An Nhơn 3

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247