Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B THPT Chuyên ĐH VInh lần 3 năm 2014

Cập nhật đề thi thử đại học môn Toán khói A,A1,B năm 2014 THPT Chuyên ĐH Vinh năm 2014 lần 3 các em tham khảo dưới đây.

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 LẦN 3 THPT CHUYÊN ĐH VINH

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm).  Cho hàm số y =   x4/4 -( m + 1)x2 + 2 m + 1 có đồ thị ( Cm

), với m là tham số thực.

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 1.

b)   Cho    I (0; -5/2). Tìm m để (Cm) có điểm cực đại là A, hai điểm cực tiểu là B và C sao cho tứ giác ABIC là hình thoi.

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B THPT Chuyen DH VInh lan 3 nam 2014

Câu 4 (1,0 điểm).   Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng được giới hạn bởi các đường

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B THPT Chuyen DH VInh lan 3 nam 2014

y= 0, x=0, x=1 xung quanh trục hoành.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ ABC.A ' B ' C ' có AA ' = a√10/4, AC = a√2, BC = a , góc ACB = 135o.Hình chiếu vuông góc của  C' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm M của AB. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC.A ' B ' C ' và góc tạo bởi đường thẳng  C'M  với mặt phẳng ( ACC ' A ').

Câu 6 (1,0 điểm).  Giả sử x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x > y và xy + ( x + y ) z +z2 = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B THPT Chuyen DH VInh lan 3 nam 2014

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)  Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần a hoặc phần b)

a. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm).   Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) :

(x-2)2 + (y – 2)2 = 5và đường thẳng   d : x - 3y - 9 = 0.  Từ điểm M thuộc d kẻ hai

đường thẳng tiếp xúc với (C) lần lượt tại A và B. Tìm tọa độ điểm M sao cho độ dài

AB nhỏ nhất.

Câu  8.a  (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho hai đường thẳng  De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B THPT Chuyen DH VInh lan 3 nam 2014   và

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B THPT Chuyen DH VInh lan 3 nam 2014

Viết phương trình mặt cầu có tâm I thuộc d, cắt ∆ tại hai điểm A, B sao cho IAB là tam giác vuông và  AB = 2 √11.

Câu 9.a (1,0 điểm).   Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau sao cho trong mỗi số đều có mặt các chữ số 8 và 9?

b. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) có tâm sai bằng 3/5, biết diện tích của tứ giác tạo bởi các tiêu điểm và các đỉnh trên trục bé của (E) bằng 24.

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm  A(2; 0;- 2), B(3; -1; - 4), C(-2; 2; 0). Tìm điểm D trong mặt phẳng (Oyz) có cao độ âm sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2 và khoảng cách từ D đến mặt phẳng (Oxy) bằng 1.

Câu 9.b (1,0 điểm).  Tìm số phức z thỏa mãn

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B THPT Chuyen DH VInh lan 3 nam 2014

có một acgumen bằng π/3.

------------------ Hết ------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 LẦN 3 THPT CHUYÊN ĐH VINH

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B THPT Chuyen DH VInh lan 3 nam 2014

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 tiếp theo các em chú ý theo dõi nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B THPT Chuyên ĐH VInh lần 3 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247