Đề thi thử Đại học môn Toán khối D có đáp án năm 2014 (P5)

Tuyensinh247 cập nhật phần 5 Đề thi thử đại học môn Toán khối D có đáp án năm 2014 - THPT Chu Văn An, Hà Nội mời các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2014 - THPT CHU VĂN AN

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  y = x - 2/ x +1 (1).

  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
  2. Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) : y = -2x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, B phân biệt có độ dài AB = √ 30.

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình: sin2x - cos2x - √2sinx = 0.

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P5)

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = aBC = 2a; cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Biết rằng số đo của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác SAB đến mặt phẳng (SAC).

Câu 6 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab + bc + ca ≤ 3abc

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P5)

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đường thẳng d1: 2x + y – 1 = 0, d2: xy +3 = 0 lần lượt là đường trung tuyến kẻ từ đỉnh B và đường cao kẻ từ đỉnh C của tam giác. M(1;2) là trung điểm cạnh BC. Tìm tọa độ đỉnh A.

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;2;–3), B(3;0;1) và C(–2;1;2). Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC

Câu 9.a (1,0 điểm). Cho n là số nguyên dương thỏa mãn  . Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn của  với x > 0.

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P5)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2014 - THPT CHU VĂN AN

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P5)De thi thu Dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P5)De thi thu Dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P5)

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P5)

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P5)

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P5)

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của Đề thi thử đại học môn Toán Khối D có đáp án năm 2014 các em đừng bở lỡ nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử Đại học môn Toán khối D có đáp án năm 2014 (P5)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!