Đề thi thử đại học môn Toán khối D có đáp án năm 2014 (P4)

Cập nhật đề thi thử môn Toán khối D có đáp án năm 2014 (phần 4) gồm 2 đề thi trường Lương Thế Vinh, Vĩnh Phúc lần 3.

 Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Toán năm 2014 các khối D phần 4 gồm 2 đề thi và đáp án (từ đề số 7 - đề số 8), ngày 21/2/2014

Đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - đề số 7 (Vĩnh Phúc lần 3)

Tóm tắt đề thi số 7:

I. PHN CHUNG CHO TT C CÁC THÍ SINH (7,0 đim)

Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm số y = x3 − 3x 2 + 2 có đồ thị là (C ) .

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số.

b) Gọi (d ) là đường thẳng qua A(1; 0) và có hệ số góc k .Tìm tất cả các giá trị thực của k để (d ) cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2, x3 thỏa mãn...

Câu 5 (1,0 đim). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi M , N , P, K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD, SD, SB . Tính thể tích của khối chóp S.ABMN và khoảng cách giữa hai đường thẳng MK và AP theo a .

Câu 6 (1,0 đim). Cho x, y là hai số thực dương thay đổi thoả mãn điều kiện 4( x + y) − 5 = 0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức...

Chi tiết đề thi:

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P4)

Đáp án đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - đề số 7

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P4)

Đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - đề số 8 (Lương Thế Vinh lần 1)

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P4)

Đáp án đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - đề số 8

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D co dap an nam 2014 (P4)

Trên đây là đề thi thử môn Toán khối D phần 4. Tuyensinh247.com sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn toán các khối thi năm 2014. Các em chú ý thường xuyên theo dõi.

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn Toán khối D trường THPT chuyên Quốc học Huế năm 2014

Tuyensinh247 tổng hợpViết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối D có đáp án năm 2014 (P4)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247