Đề thi thử đại học môn Toán khối D lần 2 năm 2014 THPT Hà Huy Tập, Nghệ An

Các em tham khảo đề thi thử đại học môn Toán khối D lần 2 Trường THPT Hà Huy Tập , Nghệ An năm 2014 có đáp án phía dưới.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2104 LẦN 2 THPT HÀ HUY TẬP, NGHỆ AN

I.   PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = -x4 + 2(2+m)x2 – 3 – 2m (1)  với m là tham số.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) với   m = 0

b) Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng.

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe An

Câu 5 (1,0 điểm). Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A,  AB = a, BC = 2a, mặt bên ACC’A’ là hình vuông. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, CC’, A’B’ và H là hình chiếu của A lên BC. Tính thể tích khối chóp A’.HMN và khoảng cách giữa hai đường thẳng MP và HN.

Câu 6 (1,0 điểm).  Cho các số thực dương a, b, c . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe An

II.  PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn ( C ) : x2 + y2 – 2y = 4 và đường thẳng ∆ : 2x - 5y + 16 = 0 . Tìm tọa độ điểm M thuộc ∆ sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến MA, MB (với A, B là các tiếp điểm) và AB =√10

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 3x + 2 y + 3z -1 =0  và điểm A(4;1; 3)   . Viết phương trình đường thẳng D đi qua A song song với mặt phẳng (P) đồng thời cắt 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe An

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy cho đường elip (E) có tâm sai e = 4/5 , đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của elip có phương trình x2 + y2 = 34. Viết phương trình chính tắc của elip và tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông và M có hoành độ dương.

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các đường thẳng

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe An

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe An

. Viết phương trình đường thẳng∆, biết ∆ cắt ba đường thẳng d1, d2 , d3  lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho AB = BC .

Câu 9.b (1,0 điểm). Tìm hệ số

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe An

---HẾT---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2104 LẦN 2 THPT HÀ HUY TẬP, NGHỆ AN

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe AnDe thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe AnDe thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe AnDe thi thu dai hoc mon Toan khoi D lan 2 nam 2014 THPT Ha Huy Tap, Nghe An

Các đề thi thử đại học môn Toán tiếp theo sẽ được cập nhật liên tục trên Tuyensinh247 các em chú ý theo dõi.

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối D lần 2 năm 2014 THPT Hà Huy Tập, Nghệ An

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!