Đề thi thử đại học môn Toán khối D trường THPT chuyên Quốc học Huế năm 2014

Dưới đây là đề thi và đáp án thi thử vào đại học môn Toán khối D năm 2014 của trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 1, các em cùng tham khảo nhé!

Đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 1

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D truong THPT chuyen Quoc hoc Hue nam 2014

II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh chỉ được làm mt trong hai phn ( phn A hoc phn B)

A. Theo chương trình Chuẩn

Câu 7a (1,0 đim). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A( -3; -1) , B ( -1;3) và C ( -2; 2) .

Câu 8a (1,0 đim). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB CD. Biết rằng M(-1/2 ; 2) và đường thẳng BN có phương trình 2x + 9 y - 34 = 0 . Tìm tọa độ các điểm A B biết rằng điểm B có hoành độ âm.

Câu 9a. (1,0 điểm). Tìm số hạng không chưa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (3x3  - 1/x2)n với x ≠ 0, biết rằng n là số nguyên dương và 2Pn-2 =3Ann-2

B. Theo chương trình Nâng cao

Câu 7b (1,0 đim). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) biết rằng elip (E) có hai tiêu điểm F1 và F2 với F1 (-√3;0) và có một điểm M thuộc elip (E) sao cho tam giác F1MF2 có diện tích bằng 1 và cuông tại M

Câu 8b (1,0 đim). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD AC = 2BD. Biết đường thẳng AC có phương trình 2x - y -1 = 0 ; đỉnh A (3;5) và điểm B thuộc đường thẳng d : x + y - 1 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh B, C,của hình thoi ABCD.

Câu 9b (1,0 đim). Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong một lớp học có 15 nam và 10 nữ để tham gia đồng diễn. Tính xác suất sao cho 5 học sinh được chọn có cả nam lẫn nữ và số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam.

Đáp án đề thi thử đại học môn Toán khối D năm 2014 - trường THPT chuyên Quốc học Huế lần 1

De thi thu dai hoc mon Toan khoi D truong THPT chuyen Quoc hoc Hue nam 2014

Tuyensinh247.com sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn toán các khối thi năm 2014. Các em chú ý thường xuyên theo dõi.

Tuyensinh247 tổng hợp


Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối D trường THPT chuyên Quốc học Huế năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!