Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2023 - Sở GD Thanh Hóa

Nội dung đề thi thử vào lớp 10 môn Anh trường Sở GD Thanh Hóa năm 2023 được cập nhật đầy đủ dưới đây.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2023 - Sở GD Thanh Hóa

11. He never takes his parents'___________. (ADVISE)

12. The traffic policeman stopped him because he was driving________. (CARE)

13. John is old enough to be______of his parents. (DEPEND)

14. This problem is too difficult for me to________. (SOLUTION)

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi thu vao lop 10 mon Anh nam 2023 - So GD Thanh Hoa

De thi thu vao lop 10 mon Anh nam 2023 - So GD Thanh Hoa

De thi thu vao lop 10 mon Anh nam 2023 - So GD Thanh Hoa

De thi thu vao lop 10 mon Anh nam 2023 - So GD Thanh Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử vào lớp 10 môn Anh năm 2023 - Sở GD Thanh Hóa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247