Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Phòng GD Đại Từ (Có đáp án)

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 môn Tiếng Anh của phòng giáo dục Đại Từ có đáp án chi tiết.

Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Phòng GD Đại Từ 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the werde) CLOSEST in meaning to the underlined words in each of the following questions.

18. My father gave up smoking 5 years ago

19. You should wear warm clothes when going out at night

De thi thu mon Anh vao lop 10 nam 2023 - Phong GD Dai Tu (Co dap an)

De thi thu mon Anh vao lop 10 nam 2023 - Phong GD Dai Tu (Co dap an)

De thi thu mon Anh vao lop 10 nam 2023 - Phong GD Dai Tu (Co dap an)

De thi thu mon Anh vao lop 10 nam 2023 - Phong GD Dai Tu (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử môn Anh vào lớp 10 năm 2023 - Phòng GD Đại Từ (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247