Đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020

Đáp án và đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 tổ chức thi thử lần 1 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc.

Đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020

Câu 5: To show the differences, a survey was __________ among American, Chinese and Indian students to determine their attitudes towards love and marriage.

A. carried out         B. carried about           C. carried away         D. carried on

Câu 6: My mother is the only one that I can absolutely confide _______.

A. in                      B. up                          C. with                            D. for

De thi thu THPT QG mon Anh - THPT Quang Ha lan 1 nam 2020

Đáp án đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020

Mã 120 ĐÁP ÁN Mã 232 ĐÁP ÁN Mã 334 ĐÁP ÁN Mã 435 ĐÁP ÁN Mã 526 ĐÁP ÁN Mã 638 ĐÁP ÁN
1 A 1 B 1 C 1 D 1 A 1 C
2 D 2 B 2 A 2 C 2 C 2 A
3 B 3 D 3 D 3 A 3 B 3 A
4 C 4 B 4 A 4 D 4 D 4 A
5 A 5 D 5 D 5 D 5 D 5 C
6 A 6 B 6 A 6 D 6 C 6 D
7 B 7 B 7 C 7 A 7 D 7 A
8 A 8 A 8 A 8 A 8 B 8 C
9 A 9 A 9 A 9 D 9 D 9 A
10 C 10 B 10 C 10 A 10 B 10 D
11 D 11 B 11 D 11 A 11 B 11 B
12 C 12 C 12 C 12 D 12 B 12 B
13 D 13 A 13 D 13 B 13 D 13 B
14 C 14 C 14 B 14 A 14 C 14 D
15 A 15 D 15 A 15 D 15 A 15 B
16 C 16 C 16 C 16 B 16 C 16 A
17 D 17 D 17 D 17 A 17 A 17 B
18 B 18 B 18 A 18 B 18 A 18 C
19 C 19 A 19 A 19 A 19 C 19 B
20 B 20 C 20 C 20 A 20 B 20 C
21 D 21 A 21 B 21 C 21 A 21 D
22 C 22 B 22 D 22 D 22 A 22 B
23 B 23 C 23 B 23 B 23 B 23 A
24 B 24 A 24 B 24 C 24 A 24 B
25 A 25 D 25 B 25 B 25 A 25 B
26 C 26 B 26 B 26 B 26 D 26 C
27 A 27 A 27 C 27 B 27 D 27 C
28 A 28 D 28 A 28 D 28 C 28 C
29 D 29 A 29 A 29 C 29 B 29 D
30 D 30 C 30 D 30 B 30 C 30 D
31 D 31 C 31 C 31 C 31 C 31 B
32 B 32 C 32 A 32 A 32 A 32 D
33 B 33 C 33 D 33 D 33 C 33 D
34 B 34 A 34 C 34 B 34 A 34 D
35 D 35 C 35 C 35 D 35 D 35 A
36 C 36 D 36 D 36 C 36 A 36 A
37 C 37 D 37 B 37 A 37 B 37 A
38 D 38 C 38 D 38 C 38 D 38 C
39 A 39 B 39 B 39 C 39 B 39 D
40 D 40 A 40 C 40 B 40 D 40 C
41 C 41 D 41 B 41 A 41 C 41 A
42 C 42 D 42 B 42 C 42 D 42 C
43 A 43 C 43 D 43 D 43 B 43 A
44 B 44 A 44 D 44 B 44 A 44 A
45 A 45 D 45 C 45 B 45 B 45 D
46 B 46 A 46 D 46 C 46 C 46 A
47 B 47 D 47 A 47 C 47 D 47 D
48 B 48 B 48 B 48 B 48 C 48 B
49 D 49 A 49 D 49 D 49 A 49 C
50 B 50 D 50 B 50 D 50 B 50 D

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!