Đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020

Đáp án và đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 tổ chức thi thử lần 1 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc.

Quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020

Câu 5: To show the differences, a survey was __________ among American, Chinese and Indian students to determine their attitudes towards love and marriage.

A. carried out         B. carried about           C. carried away         D. carried on

Câu 6: My mother is the only one that I can absolutely confide _______.

A. in                      B. up                          C. with                            D. for

De thi thu THPT QG mon Anh - THPT Quang Ha lan 1 nam 2020

Đáp án đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020

Mã 120 ĐÁP ÁN Mã 232 ĐÁP ÁN Mã 334 ĐÁP ÁN Mã 435 ĐÁP ÁN Mã 526 ĐÁP ÁN Mã 638 ĐÁP ÁN
1 A 1 B 1 C 1 D 1 A 1 C
2 D 2 B 2 A 2 C 2 C 2 A
3 B 3 D 3 D 3 A 3 B 3 A
4 C 4 B 4 A 4 D 4 D 4 A
5 A 5 D 5 D 5 D 5 D 5 C
6 A 6 B 6 A 6 D 6 C 6 D
7 B 7 B 7 C 7 A 7 D 7 A
8 A 8 A 8 A 8 A 8 B 8 C
9 A 9 A 9 A 9 D 9 D 9 A
10 C 10 B 10 C 10 A 10 B 10 D
11 D 11 B 11 D 11 A 11 B 11 B
12 C 12 C 12 C 12 D 12 B 12 B
13 D 13 A 13 D 13 B 13 D 13 B
14 C 14 C 14 B 14 A 14 C 14 D
15 A 15 D 15 A 15 D 15 A 15 B
16 C 16 C 16 C 16 B 16 C 16 A
17 D 17 D 17 D 17 A 17 A 17 B
18 B 18 B 18 A 18 B 18 A 18 C
19 C 19 A 19 A 19 A 19 C 19 B
20 B 20 C 20 C 20 A 20 B 20 C
21 D 21 A 21 B 21 C 21 A 21 D
22 C 22 B 22 D 22 D 22 A 22 B
23 B 23 C 23 B 23 B 23 B 23 A
24 B 24 A 24 B 24 C 24 A 24 B
25 A 25 D 25 B 25 B 25 A 25 B
26 C 26 B 26 B 26 B 26 D 26 C
27 A 27 A 27 C 27 B 27 D 27 C
28 A 28 D 28 A 28 D 28 C 28 C
29 D 29 A 29 A 29 C 29 B 29 D
30 D 30 C 30 D 30 B 30 C 30 D
31 D 31 C 31 C 31 C 31 C 31 B
32 B 32 C 32 A 32 A 32 A 32 D
33 B 33 C 33 D 33 D 33 C 33 D
34 B 34 A 34 C 34 B 34 A 34 D
35 D 35 C 35 C 35 D 35 D 35 A
36 C 36 D 36 D 36 C 36 A 36 A
37 C 37 D 37 B 37 A 37 B 37 A
38 D 38 C 38 D 38 C 38 D 38 C
39 A 39 B 39 B 39 C 39 B 39 D
40 D 40 A 40 C 40 B 40 D 40 C
41 C 41 D 41 B 41 A 41 C 41 A
42 C 42 D 42 B 42 C 42 D 42 C
43 A 43 C 43 D 43 D 43 B 43 A
44 B 44 A 44 D 44 B 44 A 44 A
45 A 45 D 45 C 45 B 45 B 45 D
46 B 46 A 46 D 46 C 46 C 46 A
47 B 47 D 47 A 47 C 47 D 47 D
48 B 48 B 48 B 48 B 48 C 48 B
49 D 49 A 49 D 49 D 49 A 49 C
50 B 50 D 50 B 50 D 50 B 50 D

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247