Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Hóa THPT Yên Lạc 2

Kỳ khảo sát thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Hóa THPT Yên Lạc 2

Câu 45: Dung dịch chứa chất tan nào sau đây không phản ứng được với glyxin?

A. H2SO4.                      B. NaOH.            C. HCl.                          D. NaCl.

Câu 46: Hỗn hợp X gồm 0,5 mol H2 ; 0,1 mol etilen và 0,2 mol axetilen. Nung nóng hỗn hợp X(xúc tác Ni) sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hidro bằng 12,85. Dẫn Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:

A. 8,03 gam.            B. 16,06 gam.           C. 24,09 gam.                D. 32,12 gam.

Câu 47: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và FeCO3 trong bình chân không, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 22,8 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,08 mol KNO3 và 0,68 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 98,36 gam muối trung hòa của các kim loại và hỗn hợp khí T gồm NO và H2. Tỉ khối của T so với H2 là 12,2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 60,72.               B. 60,74.                  C. 60,73.                            D. 60,75.

De thi thu THPT Quoc gia 2020 lan 1 mon Hoa THPT Yen Lac 2 Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Hóa THPT Yên Lạc 2 

De thi thu THPT Quoc gia 2020 lan 1 mon Hoa THPT Yen Lac 2

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Hóa của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 lần 1 môn Hóa THPT Yên Lạc 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247