Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2019 THPT Lý Thái Tổ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh có đáp án chi tiết như sau:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2019 THPT Lý Thái Tổ

Câu 1: Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z và T lần lượt là:

A. C2H3OH và N2.

B. CH3NH2 và NH3.

C. CH3OH và NH3.

D. CH3OH và CH3NH2.

Câu 2: Cho 11g hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 dư được 6,72lít NO đktc là sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng của Al và Fe lần lượt là:

A. 5,4g và 5,6g

B. 4,4g và 6,6g

C. 5,6g và 5,4g

D. 4,6g và 6,4g

Câu 3: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Các peptit có từ 3 gốc trở lên có phản ứng màu biure với Cu(OH)2

B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo

C. Liên kết –CO-NH- giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit

D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa 2019 THPT Ly Thai To

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2019 THPT Lý Thái Tổ

Câu 1 C Câu 11 A Câu 21 D Câu 31 B
Câu 2 A Câu 12 D Câu 22 C Câu 32 A
Câu 3 B Câu 13 B Câu 23 D Câu 33 C
Câu 4 B Câu 14 A Câu 24 B Câu 34 B
Câu 5 A Câu 15 C Câu 25 D Câu 35 B
Câu 6 D Câu 16 D Câu 26 B Câu 36 D
Câu 7 B Câu 17 C Câu 27 A Câu 37 C
Câu 8 B Câu 18 C Câu 28 A Câu 38 D
Câu 9 D Câu 19 D Câu 29 A Câu 39 A
Câu 10 C Câu 20 C Câu 30 B Câu 40 A

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2019 THPT Lý Thái Tổ

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!