Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Lý Thái Tổ lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh có đáp án tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Lý Thái Tổ lần 1

Câu 1: Many graffiti _________ without the permission of the owner of the wall.

A. are writing                 B. are written                 C. is writing                   D. is written

Câu 2: You should be very______________to your teachers for their help

A. considerate               B. thankful                     C. gracious                     D. grateful

Câu 3: You can        your shorthand ability by taking notes in shorthand during lectures.

A. keep up                     B. keep back                  C. keep in                       D. keep on

Câu 4: Scientists now understand ____________

A. how birds navigate over long distances       B. how to navigate over long distances the birds.

C. how to distance the birds from navigating   D. how long distances navigate the birds


De thi thu THPTQG mon Anh 2019 - THPT Ly Thai To lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Lý Thái Tổ lần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 C 21 B 31 D 41 C
2 B 12 A 22 D 32 A 42 C
3 C 13 B 23 A 33 D 43 B
4 C 14 A 24 A 34 B 44 D
5 D 15 A 25 B 35 A 45 D
6 B 16 D 26 C 36 D 46 C
7 B 17 A 27 A 37 B 47 D
8 B 18 D 28 A 38 C 48 A
9 A 19 C 29 B 39 D 49 C
10 B 20 D 30 B 40 B 50 C

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Lý Thái Tổ lần 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247