Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Lý Thái Tổ lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2019 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh có đáp án tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Lý Thái Tổ lần 1

Câu 1: Many graffiti _________ without the permission of the owner of the wall.

A. are writing                 B. are written                 C. is writing                   D. is written

Câu 2: You should be very______________to your teachers for their help

A. considerate               B. thankful                     C. gracious                     D. grateful

Câu 3: You can        your shorthand ability by taking notes in shorthand during lectures.

A. keep up                     B. keep back                  C. keep in                       D. keep on

Câu 4: Scientists now understand ____________

A. how birds navigate over long distances       B. how to navigate over long distances the birds.

C. how to distance the birds from navigating   D. how long distances navigate the birds


De thi thu THPTQG mon Anh 2019 - THPT Ly Thai To lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Lý Thái Tổ lần 1

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 C 21 B 31 D 41 C
2 B 12 A 22 D 32 A 42 C
3 C 13 B 23 A 33 D 43 B
4 C 14 A 24 A 34 B 44 D
5 D 15 A 25 B 35 A 45 D
6 B 16 D 26 C 36 D 46 C
7 B 17 A 27 A 37 B 47 D
8 B 18 D 28 A 38 C 48 A
9 A 19 C 29 B 39 D 49 C
10 B 20 D 30 B 40 B 50 C

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 - THPT Lý Thái Tổ lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!