Đề thi thử THPTQG môn Anh 2020 - THPT Ngô Gia Tự lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử THPTQG môn Anh 2020 - THPT Ngô Gia Tự lần 1

Câu 9: Let's have a party to celebrate our third successive win, __________?

A. don't we                     B. will we              C. shall we                      D. do we

Câu 10: After the flash flood, all the drains were overflowing__________ storm water.

A. from                      B. for                    C. by                                D. with

Câu 11: Her room is very large. She is dreaming of a__________.

A. wooden big round table                                   B. round big wooden table

C. big round wooden table                                   D. table big wooden round

De thi thu THPTQG mon Anh 2020 - THPT Ngo Gia Tu lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh 2020 - THPT Ngô Gia Tự lần 1

Mã câu hỏi

Câu đề chuẩn

Câu đề hvị

Thứ tự Hvị

Đáp án chuẩn

Đáp án Hvị

3

3

1

A-B-C-D

A

A

2

2

2

C-A-D-B

C

A

1

1

3

C-A-B-D

C

A

0004_1

4

4

C-B-D-A

C

A

0004_2

5

5

B-D-C-A

B

A

0004_3

6

6

C-D-B-A

B

C

0004_4

7

7

B-D-C-A

A

D

0004_5

8

8

B-A-C-D

A

B

9

13

9

A-B-C-D

C

C

5

9

10

B-A-D-C

C

D

8

12

11

A-D-C-B

C

C

14

18

12

D-A-B-C

B

C

7

11

13

B-D-A-C

C

D

19

23

14

A-D-B-C

A

A

16

20

15

A-B-C-D

C

C

13

17

16

C-D-A-B

B

D

12

16

17

B-C-A-D

C

B

6

10

18

D-A-C-B

A

B

17

21

19

A-B-C-D

D

D

10

14

20

A-C-D-B

A

A

18

22

21

C-B-A-D

A

C

15

19

22

A-B-C-D

B

B

11

15

23

A-B-C-D

B

B

22

26

24

B-A-D-C

D

C

24

28

25

A-B-C-D

A

A

23

27

26

D-B-C-A

A

D

21

25

27

A-B-C-D

C

C

20

24

28

B-A-C-D

A

B

25

29

29

B-C-A-D

B

A

26

30

30

D-C-A-B

A

C

27

31

31

A-C-D-B

B

D

28

32

32

D-C-B-A

A

D

0029_1

33

33

C-A-D-B

A

B

0029_2

34

34

C-D-B-A

D

B

0029_3

35

35

B-A-C-D

D

D

0029_4

36

36

D-B-A-C

B

B

0029_5

37

37

C-A-B-D

A

B

0029_6

38

38

B-A-D-C

A

B

0029_7

39

39

C-D-A-B

B

D

0029_8

40

40

D-C-A-B

A

C

0029_9

41

41

C-A-D-B

B

D

31

43

42

A-B-C-D

A

A

30

42

43

C-D-B-A

D

B

0032_1

44

44

B-C-D-A

B

A

0032_2

45

45

B-C-D-A

B

A

0032_3

46

46

D-A-B-C

B

C

0032_4

47

47

A-D-B-C

A

A

0032_5

48

48

B-C-A-D

A

C

34

50

49

A-B-C-D

A

A

33

49

50

A-C-D-B

B

D

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Anh 2020 - THPT Ngô Gia Tự lần 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247