Đề thi thử THPTQG môn GDCD Sở GD Bắc Ninh 2018

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn giáo dục công dân của Sở giáo dục Bắc ninh có đáp án cụ thể như sau:

Đề thi thử THPTQG môn GDCD Sở GD Bắc Ninh 2018

Câu 93: Bạn H lớp 10A3 thường xuyên đi học muộn, một vài lần còn bắt nạt các bạn trong lớp. Hành vi của bạn H là:

A. vi phạm hình sự

B. vi phạm hành chính

C. Vi phạm kỉ luật

D. vi phạm dân sự

Câu 94: Đang trên đường đi học, A gặp người bán hàng dong bị đổ hàng tràn ra đường nhưng A vẫn phớt lờ không giúp đỡ họ. Vậy bạn A vi phạm

A.nghĩa vụ          B. nội quy      C. đạo đức       D. pháp luật

De thi thu THPTQG mon GDCD So GD Bac Ninh 2018

De thi thu THPTQG mon GDCD So GD Bac Ninh 2018

De thi thu THPTQG mon GDCD So GD Bac Ninh 2018

De thi thu THPTQG mon GDCD So GD Bac Ninh 2018

Đáp án đề thi thử THPTQG môn GDCD Sở GD Bắc Ninh 2018

Câu 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
81 B B D B C D B B C D B B B B B B C C C B C B C B
82 B B D D B B D B B C B C B C B B C C C C B B B B
83 C B B B C D D B B D C B C C C B B D B C B C C B
84 B B B C B D C C D D B C B B B B C C C D C C D C
85 B C D B B B C B D D B C B B B B D D B B B B B C
86 C B D D B B B D D B D C B D B B D B D C D B D B
87 D C D C B B B C B B B B B D D B B B D B C C C D
88 B B C C B B B D D D B B D D B C B B B B B B B B
89 C D D D D D D B D B B C B B B D B B B B B D C B
90 C D B B B D B B B B D D C B B B B D C D B B B D
91 B B B D B B D C B D B B B B D B C C C B B D D B
92 C B B C D D D B B B B B B B B B B D D B C D C B
93 D D B D D C D D D C B D B D D C B B C C C C C B
94 B D B D B C C B B B B C D B D B C B D D D D D C
95 B B D B B B C C D B D D B B B B D D C B B B B D
96 D C C B D B C C B C B C B B D B D C C B C C D B
97 B B B C B B B D B B D B D C C B D D C B B B C B
98 B C B D B C B C B B D B B D D B B B B B D D D D
99 B D B B D D B D C D C B D D D B D D D D C C C B
100 D D B C D B B C B C B D D D B D D C D C B C B D
101 D C B C B B D B B B B D D D D D B C C B B B B D
102 C D B D D B B C D B B C B D C B B D B D B B B D
103 B D D C D D B C C C C D B D B D B B B B C B B B
104 B D C D C B C D B D B D C C C B C B C D B B B B
105 B B C D C D B C B D D D B B B D C B B C B B B B
106 C C C C D B B D D D B D C B C C B B B B B B D B
107 D B B C B D C C D C B B D C D B C C C B C C B C
108 B C C D B B B C D B B D B C C B B B B B B C B B
109 B B B C C D B D D C B B B B D B D C C B B B B C
110 C C B D D B B B B D D C D C C C C B C C B C B B
111 B C D B B B D C D B B B D B D C B C B B C C D B
112 D B D C D C B B C B C C B D B B B B B B C B B B
113 D B B C C B C C B C D B C B D D C C C C B D D D
114 C D D C D D B B D C B B B C B B B B B D B B B B
115 D C B B B C B B B B B B B B B C B B B B B C C D
116 D B D D B B B B D C D C B B B C B C C D B B B C
117 B B D B D B D C B B B B B B C B B B B C C C C B
118 B B B D B B B B B B B C D D D C C C D D C B B B
119 B D B B C B C C B D B C C B B B B B D B D D B B
120 C D C C B D B B B B D C D D C B C B B B D B D B

Để xem lời giải chi tiết môn GDCD của Sở GD Bắc Ninh  và các trường THPT khác trên cả nước học sinh click vào đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn GDCD Sở GD Bắc Ninh 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!