Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2019 - THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

Đáp án và đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2019 tổ chức thi thử lần 1 của trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc.

Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2019 - THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

Câu 45: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X (ZX <20) có 6 electron lớp ngoài cùng, ở trạng thái đơn chất X không tác dụng với F2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. Ô số 8, chu kì 2, nhóm IVA.                              B. Ô số 8, chu kì 2, nhóm VIA.

C. Ô số 14, chu kì 3, nhóm VIA.                            D. Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA.

Câu 46: Cho 26,88 gam bột Fe vào 600 ml dung dịch hỗn hợp A gồm Cu(NO3)2 0,4M và NaHSO4 1,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn B và khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là:

A. 23,52                           B. 17,04                           C. 15,92                           D. 13,44

Câu 47: Monome dùng đề điều chế thủy tinh hữu cơ là :

A. CH2=C(CH3)COOC2H5.                                  B. CH2=C(CH3)COOCH3.

C. CH3COOCH=CH2.                                            D. CH2=CHCOOC2H5.


De thi thu THPTQG mon Hoa 2019 - THPT Nguyen Viet Xuan lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Hóa 2019 - THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

made cautron dapan made cautron dapan
101 41 D 101 61 A
101 42 C 101 62 B
101 43 A 101 63 C
101 44 B 101 64 B
101 45 B 101 65 C
101 46 D 101 66 C
101 47 B 101 67 C
101 48 A 101 68 A
101 49 B 101 69 A
101 50 A 101 70 A
101 51 D 101 71 C
101 52 B 101 72 C
101 53 D 101 73 D
101 54 A 101 74 D
101 55 B 101 75 D
101 56 C 101 76 D
101 57 A 101 77 B
101 58 D 101 78 A
101 59 D 101 79 C
101 60 B 101 80 C

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2019 - THPT Nguyễn Viết Xuân lần 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247