Đề thi thử THPTQG môn Sinh - THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2020 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc có đáp án tổ chức thi thử lần 1.

Đề thi thử THPTQG môn Sinh - THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Câu 94: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Một bộ ba mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số axit amin.

B. Ở sinh vật nhân chuẩn, axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit sẽ được tổng hợp là metiônin.

C. Trong phân tử ARN có chứa gốc đường C5H10O5 và các bazơ nitric A, T, G, X.

D. Phân tử tARN và rARN có cấu trúc mạch đơn, phân tử mARN có cấu trúc mạch kép.

Câu 95: Trong số các vitamin A, B, C, D, K, E thì vitamin nào tan trong nước?

A. A, D, E, K.             B. B. C.                           C. A, B, C, D.           D. B, C, D, E.

De thi thu THPTQG mon Sinh - THPT Nguyen Viet Xuan 2020 lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Sinh - THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án
101 81 D 102 81 A 103 81 B 104 81 B
101 82 A 102 82 D 103 82 C 104 82 D
101 83 D 102 83 C 103 83 D 104 83 B
101 84 D 102 84 A 103 84 D 104 84 D
101 85 B 102 85 C 103 85 D 104 85 A
101 86 A 102 86 B 103 86 C 104 86 A
101 87 D 102 87 A 103 87 A 104 87 C
101 88 C 102 88 A 103 88 C 104 88 B
101 89 A 102 89 C 103 89 A 104 89 A
101 90 A 102 90 D 103 90 A 104 90 C
101 91 A 102 91 A 103 91 B 104 91 C
101 92 C 102 92 A 103 92 D 104 92 A
101 93 A 102 93 C 103 93 B 104 93 B
101 94 B 102 94 D 103 94 D 104 94 B
101 95 B 102 95 C 103 95 A 104 95 D
101 96 D 102 96 C 103 96 B 104 96 C
101 97 B 102 97 B 103 97 C 104 97 C
101 98 C 102 98 D 103 98 B 104 98 C
101 99 A 102 99 C 103 99 C 104 99 B
101 100 A 102 100 B 103 100 C 104 100 A
101 101 C 102 101 B 103 101 C 104 101 D
101 102 A 102 102 C 103 102 B 104 102 B
101 103 D 102 103 C 103 103 A 104 103 A
101 104 A 102 104 D 103 104 B 104 104 C
101 105 C 102 105 D 103 105 D 104 105 D
101 106 B 102 106 D 103 106 C 104 106 D
101 107 C 102 107 A 103 107 A 104 107 A
101 108 C 102 108 B 103 108 B 104 108 C
101 109 C 102 109 D 103 109 D 104 109 A
101 110 B 102 110 A 103 110 A 104 110 D
101 111 D 102 111 A 103 111 A 104 111 A
101 112 C 102 112 B 103 112 B 104 112 D
101 113 D 102 113 B 103 113 A 104 113 B
101 114 B 102 114 C 103 114 A 104 114 B
101 115 B 102 115 B 103 115 D 104 115 C
101 116 D 102 116 A 103 116 B 104 116 A
101 117 B 102 117 D 103 117 D 104 117 D
101 118 B 102 118 B 103 118 D 104 118 D
101 119 D 102 119 B 103 119 C 104 119 B
101 120 C 102 120 D 103 120 C 104 120 C

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Sinh - THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247