Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Sở GD Ninh Bình

Đề khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục lớp 12 môn Tiếng Anh năm học 2022 - 2023 của Sở Giáo dục Ninh Bình.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Sở GD Ninh Bình 

Mark the letter B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 24: He isn't qualified. He is not given important tasks.

A. If he were qualified, he would never be given important tasks.

B. If only he were qualified and wouldn't be given important tasks.

C. He wished he had been qualified and would have been given important tasks.

D. He wishes he were qualified and would be given important tasks.

Question 25: The master of ceremonies has a very soft voice. Everyone listens to her attentively whenever she appears on the stage.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi thu tot nghiep THPT 2023 mon Anh - So GD Ninh Binh

De thi thu tot nghiep THPT 2023 mon Anh - So GD Ninh Binh

De thi thu tot nghiep THPT 2023 mon Anh - So GD Ninh Binh

De thi thu tot nghiep THPT 2023 mon Anh - So GD Ninh Binh

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Sở GD Ninh Bình

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247