Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Anh 2024 - THPT Đội Cấn

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng lần 2 môn Anh lớp 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Đội Cấn, Vĩnh Phúc có đáp án.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Anh 2024 - THPT Đội Cấn

Question 9. The new version of the film "Đất phương Nam" is quite different ______the

original one.

A. of                        B. from                      C. on                                D. to

Question 10. We ______flowers in the school garden when it started to rain.

A. are planting        B. plant                     C. have planted                  D. were planting

De thi thu tot nghiep THPT lan 2 mon Anh 2024 - THPT Doi Can

De thi thu tot nghiep THPT lan 2 mon Anh 2024 - THPT Doi Can

De thi thu tot nghiep THPT lan 2 mon Anh 2024 - THPT Doi Can

De thi thu tot nghiep THPT lan 2 mon Anh 2024 - THPT Doi Can

De thi thu tot nghiep THPT lan 2 mon Anh 2024 - THPT Doi Can

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Anh 2024 - THPT Đội Cấn

De thi thu tot nghiep THPT lan 2 mon Anh 2024 - THPT Doi Can

De thi thu tot nghiep THPT lan 2 mon Anh 2024 - THPT Doi Can

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Anh 2024 - THPT Đội Cấn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247